Inscripció a la Jornada de percussió de les Escoles de Música de Catalunya