Escola Sant Jaume

Indicacions de seguretat i higiene

  • La mascareta és obligatòria a partir de 6 anys.
  • Els infants de 4 i 5 anys podran no dur-la.
  • És obligatòria la neteja de mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrar a l’escola, per això, es disposarà de gel a l’accés.
  • L’aforament de l’espai està calculat per garantir la distància de seguretat.
  • El professorat ventilarà l’aula entre cada classe.

Entrades, sortides a l’Escola Sant Jaume

  • Les mares, els pares o els acompanyants adults no podran entrar al recinte de l’escola.
  • Les famílies esperaran la indicació de les professores perquè l'alumnat pugui accedir a les instal·lacions del centre. L’entrada i la sortida es farà pel carrer Pau Casals. L’entrada i la sortida dels grups de Sensibilització Artística 1 es farà per la porta del final, i l’entrada i la sortida dels grups de Sensibilització Artística 2 per la primera porta.

Sabates

  • Es demana que cadascú porti una bossa on deixar les sabates de carrer durant la classe. La classe s’ha de realitzar amb mitjons antilliscants.

Material d’aula

  • El material d’aula que sigui necessari compartir, com és el cas dels xilòfons, es netejarà amb líquid desinfectant després de cada ús.

Grups estables

  • Els grups-classe es mantindran estables al llarg de tot el curs (si és necessari fer algun canvi, es realitzarà aprofitant les vacances de Nadal o Setmana Santa).

Indicacions per tipus d'aula

Aula de sensibilització artística

Indicacions per a l'alumnat i per al professorat