Escola Jacint Verdaguer

Indicacions de seguretat i higiene

 • La mascareta és obligatòria a partir dels 6 anys.
 • Els infants de 4 i 5 anys podran no dur-la.
 • És obligatòria la neteja de mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrar a l’escola, per això, es disposarà de gel a l’accés.
 • L’aforament de l’espai està calculat per garantir la distància de seguretat.
 • El professorat ventilarà l’aula entre cada classe.

Entrades, sortides a l’Escola Jacint Verdaguer

 • Les mares, els pares o els acompanyants adults no podran entrar al recinte de l’escola.
 • Les famílies esperaran la indicació de les professores perquè l'alumnat pugui accedir a les instal·lacions del centre. Les professores acompanyaran el grup d’alumnes a la sortida un cop finalitzada la classe i indicaran al grup següent quan pot entrar. Es prega puntualitat per agilitzar la gestió dels canvis de classe.
 • L’entrada i la sortida dels grups de Sensibilització Artística 1 es farà per la porta del carrer Lleida, i l’entrada i la sortida dels grups de Sensibilització Artística 2 per la porta del carrer Francesc Balcells.

Sabates

 • Es demana que cadascú porti una bossa on deixar les sabates de carrer durant la classe. La classe s’ha de realitzar amb mitjons antilliscants.

Material d’aula

 • El material d’aula que sigui necessari compartir, com és el cas dels xilòfons, es netejarà amb líquid desinfectant després de cada ús.

Grups estables

 • Els grups-classe es mantindran estables al llarg de tot el curs (si és necessari fer algun canvi, es realitzarà aprofitant les vacances de Nadal o Setmana Santa).

 

Indicacions per tipus d'aula

Aula de sensibilització artística

Indicacions per a l'alumnat i per al professorat