Escola Honorable Josep Tarradellas

Indicacions de seguretat i higiene

 • La mascareta és obligatòria a les entrades i a les sortides.
 • Les classes de Dansa es podran realitzar sense mascareta.
 • És obligatòria la neteja de mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrar a l’edifici, per això, es disposarà de gel a l’accés.
 • Els acompanyants dels alumnes menors d’edat no poden entrar al recinte de l'escola.
 • L’aforament de l’espai està calculat per garantir la distància de seguretat, i al terra de l’aula hi haurà espais delimitats per a la classe de dansa.
 • El professorat ventilarà l’aula entre cada classe.

Entrades, sortides i circulacions al Tarradellas

 • Els alumnes esperaran la indicació del seu professor/a per accedir al recinte escolar. El professor/a, acompanyarà el grup d’alumnes a la sortida un cop finalitzada la classe i indicarà al grup següent quan pot entrar. Es prega puntualitat per agilitzar la gestió dels canvis de classe. 
 • Les entrades i les sortides es realitzaran per la porta del carrer Pau Casals.

Neteja de materials a les aules

 • Disposem de gel hidroalcohòlic i producte desinfectant a l’aula.
 • A l’aula hi trobareu les indicacions que cal seguir respecte al material que s’ha d’utilitzar i la cura d'aquest. 

Sabates

 • Es demana que cadascú porti una bossa on deixar les sabates de carrer durant la classe.

Vestuaris

 • Els vestuaris de l’escola Josep Tarradellas no es podran utilitzar i l’alumnat haurà de venir canviat de casa.

Grups estables

 • Els grups-classe es mantindran estables al llarg de tot el curs (si és necessari fer algun canvi, es realitzarà aprofitant les vacances de Nadal o Setmana Santa).

Indicacions per tipus d'aula

Aula de dansa

Indicacions per a l'alumnat i per al professorat