Escola Bressol Cabusset

Indicacions de seguretat i higiene

  • La mascareta és obligatòria a partir de 6 anys.
  • Durant el transcurs de les classes de Música en família els adults que fan la classe amb els infants hauran de dur mascareta. Els infants podran no dur-la.
  • És obligatòria la neteja de mans amb gel hidroalcohòlic per a tots els adults a l’entrar al Cabusset, per això, es disposarà de gel a l’accés. En el cas dels nadons, s'hauràn de rentar les mans amb sabó al lavabo de l'aula.
  • L’aforament de l’espai està calculat per garantir la distància de seguretat durant la classe.
  • El professorat ventilarà l’aula entre cada classe.

Entrades, sortides al Cabusset

  • Les famílies esperaran la indicació de les professores per accedir a l’edifici. Les professores acompanyaran el grup d’alumnes a la sortida un cop finalitzada la classe i indicaran al grup següent quan pot entrar. Es prega puntualitat per agilitzar la gestió dels canvis de classe. 

Sabates

  • A l'entrada de l'aula hi haurà una catifa per netejar les soles de les sabates i podran entrar al petit rebedor on hi ha l'espai per descalçar-se abans d'entrar a l'aula. 

Grups estables

  • Els grups-classe es mantindran estables al llarg de tot el curs (si és necessari fer algun canvi, es realitzarà aprofitant les vacances de Nadal o Setmana Santa).

 

Indicacions per tipus d'aula

Aula de música en família i arts en família

Indicacions per a l'alumnat i per al professorat