Més que cuina

mes_que_cuina

Propostes en les quals la gastronomia es relaciona amb qualsevol altra disciplina, ja sigui artística o no, i on aquesta té un pes específic dins l'activitat.

El cicle "Més que cuina" és una proposta bimensual del projecte de gastronomia, el qual pretén unificar la gastronomia amb qualsevol altra disciplina amb que pugui tenir relació. La gastronomia assoleix un significat essencial en la construcció de cultures, però el seu abast pot influir en qualsevol altre àmbit quotidià: consum, medi ambient, art, cinema, salut, perspectiva de gènere, ciència…

Activitats anteriors