Art al Barri

La beca Art al Barri, impulsada pel Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa, és una de les beques de la convocatòria que llança Unzip per promoure la realització de projectes d'art vinculats al Prat. Un projecte que treballa els conceptes de territori, identitat i comunitat de manera situada al context del Centre Cívic.

Aquest any la vessant comunitària es pot treballar o bé amb el projecte ‘Fem Tribu’ de dinamització de famílies del territori o bé amb la comunitat ‘Fet a mà’ del Ribera, formada per les practicants i aprenents de tècniques manuals i artesania.

Es valora:

  • L’activació de dinàmiques i dispositius artístics que facilitin espais de relació i de creació col·lectiva amb les participants.
  • Propostes que promoguin la reflexió crítica sobre qüestions contemporànies del nostre entorn.
  • Propostes que es puguin vincular a línies de treball preexistents al centre, com la gastronomia, l’artesania, el circ o la cultura digital.

Kenòpsia, del col·lectiu Las Calatrava, va ser el projecte gaunyador de la beca al 2023. Després de diferents sessions de treball amb veïnes i veïns del territori, es va crear una peça escènica itinerant que representava un seguici fúnebre que va partir del centre cívic i va acabar amb l'enterrament d'una totxana a la plaça de la Solidaritat.  Aquesta acció artística ens va oferir una nova mirada del barri i de com repensar la relació amb els espais públics més propers, tractant la localització d’espais deserts i abandonats per activar-los a través d'accions performatives que connectin el seu passat i present.

‘Terra de canvi’ de Margherita Isola va ser la proposta guanyadora de la beca Unzip 2021. Un projecte interdisciplinari que barreja l’art tèxtil, les plantes medicinals i les pràctiques de cura. Des d’una mirada etnobotànica participativa, aquest projecte té com a objectiu principal compartir i col·lectivitzar sabers i pràctiques de resiliència per propiciar la sensibilitat amb el món vegetal i fomentar pràctiques comunitàries de salut i benestar, a través de la creació d'un viver de plantes medicinals i d'un herbari tèxtil.

El projecte guanyador de la beca d'Art al barri 2020 és "Gent de Barri" d'El Catalejo.

Partint del pensament que la identitat dels barris es crea a través de les persones i les comunitats que hi conviuen i de les històries que comparteixen, "Gent de Barri" és un projecte de fotografia participativa on reforçar i expandir els vincles veïnals del Centre Cívic, relacionar-los amb l'equipament i els territoris on es donen, i compartir-los amb la ciutat.

El projecte guanyador de la beca d'Art al barri 2019 és "Mi Casa es tu Casa" de Pigmentamos.

"Mi casa es tu casa", pretén enfortir l’apropiació, els usos i imaginaris que la comunitat dels barris propers, té del centre cívic Sant Jordi Ribera Baixa, mitjançant una estratègia de participació ciutadana, disseny d’espais i mediació artística.

El projecte guanyador de la Beca Art al Barri’18 va ser Coser y cantar, del col·lectiu Gotelé. Un projecte artístic entorn a l’expressió popular “Coser y cantar” que investiga i experimenta posant en relació espais on es genera coneixement, espais d’aprenentatge, espais de transmissió de cultura i espais on es teixeixen vincles.

El projecte parteix de l’expressió que utilitzem en la llengua castellana per referir-nos a una tasca fàcil de realitzar. Si explorem el significat literal de la frase, ens adonem de la gran complexitat que s’hi amaga darrere. El fet de cosir i cantar, ha estat des de temps ancestrals una activitat realitzada per dones dins l’habitatge i ha estat típicament desprestigiada i no remunerada. Amb aquest projecte vam recollir històries que s’amaguen darrere del fet de “cosir i cantar” en el context immediat dels barris de Sant Jordi i Ribera Baixa del Prat de Llobregat.

 

La Ràdio Teteria és un espai-social-teteria, normalment situat en espais públics o espais socials transitats. El projecte té al darrere els artistes d’Aviv Kruglanski i Anna Coromina. Aquest és un projecte de ràdio-teteria itinerant que ens descobreix el concepte d’economies silvestres a partir del contacte amb la comunitat, l’atzar, el diàleg i les trobades brodades amb un altre tempo. Prenem un te, mosseguem unes galetes, entrevistem a la gent, posem música, ballem, convidem músics en directe, fem jocs, cuinem, poetitzem, i sobretot, improvisem en diàleg amb les persones que hi participen...Mentrestant generem una conversa sobre el barri i les seves economies “silvestres”.
 

Lo Urbano Invisible va ser el projecte guanyador de la beca 2016, de Laura Malinverni i Marie-Monique Schaper. Aquest projecte tenia com a objectiu generar noves vies d'expressió de la identitat del barri a partir de la investigación participativa i la creació de cartografies urbanes en diferents formats.