Suport a la Creació

El projecte de Suport a la creació neix de la voluntat de donar suport a la creació fotogràfica local i de posar en valor tot un seguit d'iniciatives creadores d'artistes novells en el camp de la fotografia.

Objectius

  • Donar suport als fotògrafs emergents locals.
  • Posar-los en contacte amb altres creadors per estimular feedbacks i col·laboracions entre ells, així com projectes i/o accions conjuntes.
  • Donar visibilitat a les seves creacions amb la cessió d'espai expositiu al centre.
  • Fer-los agents actius en els processos propis de foment de la fotografia del centre.

Definició

L’eix del projecte es basa en la creació d’un projecte fotogràfic comú i participatiu que posi en valor els actius creatius dels fotògrafs emergents de la ciutat i de l'entorn associatiu.

El projecte contempla donar suport en diferents aspectes:

  • Promoure el coneixement mutu de les inquietuds culturals.
  • Establir punts de trobada i relació entre i amb ells/elles.
  • Cedir espais i infraestructura per possibilitar la creació col·lectiva.
  • Establir relacions amb els joves creadors per a la realització de diferents accions dins del foment de la fotografia.

Per avaluar i fer seguiment dels processos de treball, s’estableix un sistema d'indicadors i documents (Taules de treball i actes) que permet seguir el fil del procés creatiu i establir un calendari i un ritme de treball.

Descarregueu-vos aquesta informació en PDF

Fotògrafs emergents - Descripció del projecte (pdf - 47859 bytes)