Els espais del Centre Cívic

El Centre Cívic és un espai públic que, per tant, permet cedir els seus espais a promotors, organitzadors i usuaris i usuràries en general. Cal tenir en compte que existeixen uns drets i deures i que cal abonar els preus públics vigents. A més, hi pot haver espais amb condicions i normatives específiques.

 

Espais disponibles

Sala d'actes (planta baixa)

Sala polivalent condicionada per realitzar diferents activitats com tallers de ball, assaigs de teatre, teatre infantil i conferències. Consta d'un escenari per a espectacles de petit format i una sala amb una capacitat per a 120 assistents asseguts.

Descarrega PDF (Condicions tècniques de la sala - 68378 bytes)

Sala de conferències

Auditori amb capacitat per a 60 persones. Pot acollir tallers, xerrades, conferències, reunions, etc., gràcies a la seva gran polivalència. A més, disposa de projector, pantalla i equip de so.

Aules

Dues aules amb una capacitat de fins a 30 persones, on es poden realitzar activitats de formació.

Sala Polivalent

Espai polivalent per dur a terme activitats com ara tallers. Disposa de taules al i cadires i té capacitat per a 14 persones.

Serveis comuns

En aquest espai hi ha els serveis comuns; es pot sol·licitar com a espai expositiu.

Espai per donar suport, assessorament i formació sobre cultura digital. Disposa de 8 ordinadors amb accés a Internet, impressora i lectors multimèdia.

Laboratori fotogràfic

Espai especialitzat per a la formació i l’autoservei de fotografia analògica en blanc i negre.

Sala de reunions (2a planta)

Sala pensada per fer-hi reunions amb capacitat de fins a 12 persones.

Per demanar un espai heu d’omplir i enviar el document de sol·licitud a informacio@ccjardinspau.org o bé portar-lo a la recepció del Centre Cívic o a l'OIAC.  

Les sol·licituds s'hauran de fer amb una antelació de 7 dies (en el cas dels auditoris, d’1 mes) i seran confirmades en un termini de 5 dies a partir de la data de recepció.

1. Les sol·licituds s'hauran de fer amb una antelació de 7 dies (en el cas dels auditoris, d’1 mes) i seran confirmades en un termini de 5 dies a partir de la data de recepció.

2. Cal abonar els preus públics vigents.

3. Cal signar personalment el full de cessió.

4. Cal designar un responsable de l'acte a efectes de producció i regidoria.

5. En cas que la petició no es pugui atendre en l'equipament per motius de programació o de tipologia d'ús, es procurarà derivar a un altre equipament.

6. El consum de begudes i menjar es limita als espais habilitats a aquest efecte.

7. Es respectarà en tot moment el caràcter públic dels béns cedits i s’atendran sempre les indicacions dels professionals del Centre.

8. El promotor d’una activitat és el responsable del bon estat de l’espai i/o dels equips cedits. En cas de detectar alguna situació anòmala, el promotor haurà de comunicar-ho immediatament al personal del Centre. En cas contrari, el Centre considerarà responsable de les anomalies l’últim grup d’usuaris.

9. El promotor es fa responsable de respectar l'aforament de l'espai, prevenir i solucionar els problemes que se'n derivin, sota la supervisió dels responsables de sala.

10. El promotor es fa responsable de totes les despeses relatives a l'activitat organitzada, inclosos impostos, assegurances, etc.

11. La direcció del Centre podrà variar les condicions d’utilització atenent a les necessitats de l'equipament.