Santaeufemia Escuer, Francesc Xavier


Tags: Cultura
Santaeufemia Escuer, F. Xavier

Barcelona, 1963 

Des de l'any 1981 està vinculat al Prat de Llobregat, municipi al qual va venir a viure l’any 1992. Ha estat sempre interessat per temes de Natura, especialment pels ocells.

Llicenciat en ciències biològiques, en l’actualitat és el tècnic de preservació de la biodiversitat del Consorci per a la protecció i la gestió dels espais naturals del Delta del Llobregat. Fa més de 20 anys que treballa al Delta: des de l’any 1994 fins al 2005, que es va crear el Consorci, ho va fer a les Reserves Naturals del Delta del Llobregat.

Va ser membre fundador del grup ecologista CISEN, fins la seva dissolució l'any 2007. Ha col·laborat en l’Atlas dels ocells nidificants de Catalunya 1999 – 2002 i en l'Atlas dels ocells de Catalunya a l'hivern 2006 – 2009.

Obra publicada
 • Guia d'orquídies del Delta del Llobregat. El Prat de Llobregat: Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, 2013.
 • Guia d'ocells forestals i d'espais oberts del Delta del Llobregat. El Prat de Llobregat: Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, 2012.
 • Guia d'amfibis, rèptils i mamífers del Delta del Llobregat. El Prat de Llobregat: Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, 2010. 
 • Guia d'ocells aquàtics del Delta del Llobregat. El Prat de Llobregat:Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, 2010.  
 • La Fauna vertebrada de Castelldefels. [Castelldefels]: Aj. de Castelldefels, 2002. (I Premi "Castelldefels àmbit sostenible") 
 • Els Ocells del Delta del Llobregat. Barcelona: Lynx, 1995.
Articles publicats
 • "Ànec cullerot". En: Herrando Vila, Sergi [et al.].Atles dels ocells de Catalunya a l'hivern 2006 – 2009. Barcelona: Institut Català d’Ornitologia (ICO): Lynx, 2011.
 • "Ànec griset". En: Herrando Vila, Sergi [et al.].Atles dels ocells de Catalunya a l'hivern 2006 - 2009. Barcelona: Institut Català d’Ornitologia: Lynx, 2011. 
 • "Los cernícalos en la gran ciudad". En: Lacasa, M (Ed.). El libro de las rapaces.Barcelona:Photodigiscoping, 2011. 
 • "Reserves Naturals Delta del Llobregat". En: Rico, J. Turisme ornitològic a Catalunya. [Barcelona]: América Ibérica, 2008.
 • "Rascló". En: Estrada Bonell, Joan [et al.].Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002. Barcelona:Institut Català d’Ornitologia: Lynx, DL 2004. 
 • “Atlas dels ocells nidificants al terme municipal del Prat de Llobregat (Barcelona): Resultats dels anys 1995, 1996 i 1997”. Spartina. Núm. 3 (1997-1998), p. 177-204.  
 • “Cens i distribució de la població d’ocells aquàtics nidificants al Delta del Llobregat el 1994”. Spartina. Núm. 2 (1995-96), p. 97-104.
 • “Características de la población nidificante del Chorlitejo patinegro en el Delta del Llobregat”.Butlletí del Parc Natural del delta de l’Ebre.Núm. 5 (1988-1989), p. 31-34. 
 • “Cens i distribució de les aus aquàtiques nidificants al Delta del Llobregat”. Butlletí del Parc Natural del Delta de l’Ebre. Núm. 5(1988–1989).
 • “Cens i distribució de la població d’aus aquàtiques nidificants al Delta delLlobregat”.Actes de la XXXIII Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos (1986). Museu de Granollers.