Gibert Rebull, Jordi


Tags: Cultura
Gibert Rebull, Jordi

El Prat de Llobregat, 1975 

Va cursar Arqueologia a la Universitat Autònoma de Barcelona on es va doctorar en Història Medieval i on va desenvolupar activitats docents a més de participar en diverses excavacions arqueològiques. És membre del Grup de recerca OCORDE (Ocupació, Organització, i Defensa del Territori Medieval) de la Universitat Autònoma de Barcelona , grup que porta a terme activitats de recerca interdisciplinàries en l’estudi dels segles VII al XI.

Ha estat guardonat l’any 2004 amb el premi de la Societat Catalana d’Estudis Històrics amb Les comarques a ponent del Llobregat entre la fi de l’Imperi romà i la conquesta comtal: una relectura arqueològica. És el guanyador de la Beca Jaume Codina i Vilà de recerca històrica local 2013 amb la proposta de treball En els orígens del Delta. Poblament, producció econòmica i poder polític en el curs inferior del Llobregat, entre l'antiguitat i l'època comtal (segles V-XI). Autor de nombrosos articles alguns dels quals es troben entre els 30 més consultats al Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics durant els anys 2012 i 2013.

Obra publicada
  • A l'ombra de Barchinona : antecedents i gènesi de la societat feudal a l'entorn del delta del Llobregat (segles VI-XI). El Prat de Llobregat : Ajuntament del Prat de Llobregat, 2016
  • L’alta edat mitjana a la Catalunya central (segles VI-XI). Estudi històric i arqueològic de la conca mitjana del riu Llobregat. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics núm. 23, 2012 pàgs. 353-385.
  • Hábitat y sociedades rurales en Catalunya (siglos VI-XI).  Villa 3. Histoire et archéologie des sociétés de la vallée de l’Ebre (VIIe-XIe siécles), 2010 pàgs. 125-156.
  • El poblament antic i altmedieval a Bàscara, Orriols i Calabuig (Alt Empordà). Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos núm. 39, 2008 pàgs. 225-248.
  • Els “palatia” septimans: indicis de l’organització territorial andalusina al Nord dels Pirineus. Anuario de Estudios Medievales núm. 37, 2007 pàgs. 1-26[Recurs electrònic].
  • Els inicis de l’edat mitjana (segles VIII – IX) al Penedès i el Baix Llobregat: una aproximació arqueològica.  Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics núm. 17, 2006 pàgs. 65-84.
  • La integració a Al-Andalus dels territoris a ponent del Llobregat. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics núm. 16, 2005 pàgs. 39-74.