El fons especial dedicat al medi ambient, i més concretament als deltes i rius, obeeix a la vinculació que el Prat de Llobregat té amb el Delta i al fet, també, que la Biblioteca sempre s’ha fet ressò de tot allò que està relacionat amb els espais naturals del territori local.

Podeu consultar aquest fons a la segona planta de la Biblioteca, on podreu consultar tota la temàtica relacionada amb els deltes i els rius de manera transversal a través de diverses matèries: flora, fauna, turisme, geologia, ecosistemes, esports, etc.

Col·lecció

Gestió de la col·lecció

Conegueu com es gestiona la col·lecció de la Biblioteca.

  •