Ferret i Pujol, Josep


Tags: Cultura
Josep Ferret i Pujol

Prat de Llobregat, 1934 

Enginyer tècnic industrial, la seva vida professional està lligada a la Seda de Barcelona, exercint diferents càrrecs de direcció tècnica. Entre els anys 1974 i 1983, va ser regidor de l’Ajuntament del Prat com a Delegat d’Aigües i com a Tinent d’alcalde de Serveis Municipals. Fou membre fundador de la “Comunitat d’Usuaris d’Aigües del Delta Oriental del Riu Llobregat”, així com Regidor Coordinador de la Junta Gestora, President i assessor tècnic entre 1989 al 2009.  

El seus escrits són un reflex del seu coneixement en matèria d’aigües i del seu profund interès en la cultura i la història del Prat. Ha participat en cursos, conferències, jornades i seminaris sobre aquests temes. És un col·laborador habitual de la revista Delta Llobregat. El 1989, els socis d’Amics del Prat  li atorgaren el guardó “Amic d’El Prat” en agraïment a la seva tasca.

Ha estat guardonat amb el premi Ciutat del Prat 2014, "per la seva trajectòria com a historiador local i la seva contribució al coneixement i defensa dels aqüífers del delta del Llobregat".

Obra Publicada
 • Ferret i Pujol, Josep​. El vell Carrer de la Ribera (1844-1962). El Prat de Llobregat: l'autor, 2023.
 • Ferret i Pujol, Josep. El Prat vuitcentista. El Prat de Llobregat: Rúbrica, 2020.
 • Ferret i Pujol, Josep​. Cafès, bars i tavernes del Prat (1861-1969). El Prat de Llobregat: l'autor, 2018.
 • Ferret i Pujol, Josep​. Jaume Casanovas i Parellada. Aportació a l'estudi biogràfic (2a edició ampliada). El Prat de Llobregat: l'autor, 2017.
 • Ferret i Pujol, Josep​. L'Antiga rectoria del Prat (1680-1936). El Prat de Llobregat: Rúbrica, 2017.
 • Ferret i Pujol, Josep​. La Discapacitat intel·lectual al Prat (1970-1997). Des d'Amics del Subnormal fins a la Fundació Rubricatus. El Prat de Llobregat: Rúbrica, 2016.
 • Ferret i Pujol, Josep​. Els Ferrers, fusters i carreters del Prat (1742-1960). El Prat de Llobregat: Rúbrica, 2016.
 • Ferret i Pujol, Josep​. El Centre Artesà: una història. El Prat de Llobregat: Rúbrica, 2015.
 • Ferret i Pujol, Josep​. El carrer Major. El més antic del Prat (1725-1965). El Prat de Llobregat: Rúbrica, 2015.
 • Ferret i Pujol, Josep​. El Prat i la Guàrdia Civil (1863-1936). El Prat de Llobregat: Rúbrica, 2014.
 • Ferret i Pujol, Josep​. El Prat i el seu ferrocarril (1877-1957). El Prat de Llobregat: Rúbrica, 2014.
 • Ferret i Pujol, Josep​. El moviment sardanista al Prat (1906-1936). El Prat de Llobregat: Rúbrica, 2013.
 • Ferret i Pujol, Josep​. Els Mossos d'Esquadra del Prat (1902-1936). El Prat de Llobregat: l'autor, DL 2011.
 • Ferret i Pujol, Josep​. Joaquim Cabané i el seu combat per la cultura. El Prat de Llobregat: Rúbrica, 2009.
 • Ferret i Pujol, Josep​. Una visión histórica de las principales sequías registradas en el Bajo Llobregat (1812-1950). Comunicació pronunciada el 31 d’octubre de 2008 al Prat de Llobregat dins de les Jornades AEUS sobre “La gestión de las crisis hídricas: los usuarios de aguas subterráneas y la administración frente a la sequía”.
 • Ferret i Pujol, Josep​. 450 anys fent parròquia, Parròquia de St. Pere i St. Pau del Prat de Llobregat (1556-2006). El Prat de Llobregat: Parròquia de Sant Pere i Sant Pau, 2007.
 • Ferret i Pujol, Josep i Tierra, Vicenç. Amics del Prat: cinquanta anys d'història. El Prat de Llobregat: Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, 2007.
 • Ferret i Pujol, Josep​. 100 anys fent escola, cent anys de la Comunitat de les Germanes Carmelites Missioneres i del Col·legi Mare de Déu del Carme (1906-2006). El Prat de Llobregat: AJP Gràfics, 2006.
 • Ferret i Pujol, Josep​. Els primitius pous artesians del delta del riu Llobregat: 1893-1912. El Prat de Llobregat: Comunitat d'Usuaris d'Aigües de la Vall Baixa i Delta del riu Llobregat, 2006.
 • Ferret i Pujol, Josep​. "Alguns aspectes de riuades i inundacions del Llobregat", dins de L'espai. Revista de recerca i divulgació, núm. 8, Molins de Rei, 2005.
 • Ferret i Pujol, Josep​. Els Carrabiners de la platja del Prat. El Prat de Llobregat: Ajuntament del Prat de Llobregat, 2004.
 • Ferret i Pujol, Josep​. Josep Pejoan i Comas (Xagó). El Prat de Llobregat: Rúbrica, 2004.
 • Ferret i Pujol, Josep​. Els antics aprofitaments d'aigües subterrànies del Delta del Llobregat 1600/1900. El Prat de Llobregat: Comunitat d'Usuaris del Delta del Riu Llobregat, 2002.
 • Ferret i Pujol, Josep​. La Vida parroquial als anys 40. La construcció de la cripta. El Prat de Llobregat, 2002.
 • Ferret i Pujol, Josep​. C.B. Prat, cinquanta anys d'història. El Prat de Llobregat: Associació d'Exjugadors i Amics del Bàsquet Pratenc, 2001.
 • Ferret i Pujol, Josep​. Els soldats pratencs a la Guerra de Cuba (1895-1898). A: El Prat de Llobregat : des de la formació del delta fins al segle XX : actes del I Curs d'Història del Prat. El Prat de Llobregat : Amics del Prat, DL 1997. p. 41-48.
 • Ferret i Pujol, Josep​. Les aigües en el procés d’industrialització de la comarca. A: El Pas de la societat agrària a industrial al Baix Llobregat : agricultura intensiva i industrialització. Martorell: Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat ; Barcelona: Abadia de Montserrat, 1995. p. 607- 627.
 • Ferret i Pujol, Josep​. Primer centenari descobriment de aigües artesianes del Delta del riu Llobregat:1893-1993. El Prat de Llobregat: Comunitat d'usuaris d'aigües del delta del riu Llobregat, 1993.
 • Ferret i Pujol, Josep​. Jaume Casanovas i Parellada: aportació a l'estudi biogràfic. El Prat de Llobregat: Associació Cultural Delta del Llobregat [etc], 1992.
 • Ferret i Pujol, Josep​. Josep Pujol: metge, polític i humanista. El Prat de Llobregat: Rúbrica, 1989. 
 • Ferret i Pujol, Josep​. Les Primeres perforacions artesianes a la Marina de L'Hospitalet: 1896-1908. L’Hospitalet de Llobregat: Centre d’Estudis de l’Hospitalet de Llobregat, 1987.
 • Ferret i Pujol, Josep​. Resum d'activitats de la Comunitat d'Usuaris d'Aigües. Període 1982-1986: memòria 1987. El Prat de Llobregat: Comunitat d'Usuaris d'Aigües de l'Àrea Oriental del Delta del riu Llobregat, 1987.
 • Ferret i Pujol, Josep​. L’aprofitament de les aigües subterrànies del delta del Llobregat (1933-1983). El Prat de Llobregat: Comunitat d'Usuaris d'Aigües de l'Àrea Oriental del Delta del riu Llobregat, 1985.
 • Ferret i Pujol, Josep​. "Els Aprofitaments artesians al Delta del Llobregat, 1893-1942". A: XXV Assemblea Intercomarcald'Estudiosos. El Prat 25-26 Octubre 1980.Martorell; El Prat de Llobregat: Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat : Amics del Prat, 1985. p. 170-225
 • Baltà i Llopart, Pere; Codina i Vila, Jaume i Ferret i Pujol, Josep. Les Afeccions del Port de Barcelona. Barcelona, 1977?. 
Ràdio

(Darrera actualització: 20/03/2023)