Aguadé Gibert, Ferran


Tags: Cultura
Aguadé Gibert, Ferran

Barcelona, 1961

Amb arrels de la pagesia de L'Alt Camp, cursa els seus estudis a Barcelona. Gran lector de llibres d'aventures, en 1987 arriba a la nostra vila per incorporar-se al Club Esportiu Fys Prat, diagnosticat d'una greu malaltia muscular degenerativa.

L'any 2011 li comuniquen la incapacitat laboral definitiva, punt d'inflexió en la seva vida personal, dedicada ara en exclusiva a la tasca de creació fantástica per a infants.

(Informació revisada per l'autor) 

Obra publicada
  • Bartolí, el pescador que no quería navegar. Barcelona: La Plana, 2017