• Carrabiners i Semàfor
  • Pineda de Can Camins
  • epais naturals
  • Caserna dels Carrabiners