Prat Sud

L’ARE Eixample Sud preveu la construcció de fins a 2.666 habitatges (el 50 % en règim de protecció pública) i la implantació de 29.953 m2 de sostre destinats a altres activitats que permetran generar 748 llocs de treball.

L’ordenació aprovada per l’ARE Eixample Sud, delimitada pel Pla Director Urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Baix Llobregat, permetrà la creació d'un nou barri que construeixi el final de la ciutat del Prat de Llobregat cap al Sud.

Presenta dues parts diferenciades, amb aproximadament la mateixa forma i dimensió, separades pel barri ja existent de la Barceloneta. La nova extensió sud del Prat planteja un front urbà comercial a l’avinguda 11 de setembre i un front lúdic verd sobre els camps. Una xarxa de carrers nord-sud connectarà aquests dos fronts mentre que uns altres eixos verds s’aniran alternant als carrers.

Més informació