Els Espai protegits i el Delta del Llobregat

Formació i evolució del Delta

Un territori en constant transformació

El Pla Delta

El Pla Delta són un conjunt d'actuacions territorials que han configurat el delta del...

El territori

Territori heterogeni que forma un mosaic d'usos del sòl. Espais lliures i biodiversitat...