Consum d'energia i emissions de CO2 als edificis municipals

Els equipaments i les dependències municipals emeten el 56 % d'emissions de CO2 en l'àmbit de l'Ajuntament. Per aquest motiu són prioritàries les actuacions d’eficiència energètica que s’implementen en aquests edificis.

Els equipaments i les dependències municipals emeten el 56 % d'emissions de CO2 en l'àmbit de l'Ajuntament, seguit de l'enllumenat públic (41 %) i la flota municipal (3 %) (dades del PAES, 2005). Això fa que, per assolir els objectius europeus en matèria de canvi climàtic que va signar el Prat, siguin prioritàries les actuacions de reducció del consum d'energia i de millora de l'eficiència energètica en els equipaments municipals.

Projectes relacionats

Estalvi energètic a les escoles

L'Ajuntament i les escoles públiques es reparteixen a parts iguals l'estalvi econòmic...

Consum d'energia i emissions de CO2 a la ciutat

El Prat s’ha compromès a reduir les emissions de CO2 en més d'un 20 % abans del 2020.

Assessoraments energètics a les llars

Assessoraments energètics domiciliaris per aprendre a consumir l'energia necessària per...

Adaptació al canvi climàtic

El Pla d'adaptació al canvi climàtic permetrà que el Prat s'adapti als canvis a escala...