Suport voluntari a l'Institut Escola del Prat

Objectiu del projecte

L’Institut Escola es troba al barri de Sant Cosme, a l’extrem més proper a l’aeroport. La pràctica totalitat dels alumnes, uns dos-cents, viuen als voltants, la majoria a escassos metres de l’edifici escolar. Les famílies que duen els seus fills i les seves filles al centre estan fortament identificades amb el centre. Es tracta d’una relació sustentada en un gran coneixement de les famílies i dels alumnes per part del professorat i en una gran confiança, encara que puntualment fràgil en moments concrets, de les famílies en relació al professorat.

En l’actualitat, el centre es troba en un moment de transformació per convertir-se en “Comunitat d’Aprenentatge”.

Comunitats d’Aprenentatge és un projecte basat en un conjunt d'Actuacions Educatives d'Èxit (AEE) que s'ha demostrat científicament que milloren el rendiment educatiu, la convivència del centre i del seu entorn. Aquest model educatiu està construït a partir de les aportacions internacionals més rellevants a nivell teòric i científic, les quals destaquen dos elements claus en l'aprenentatge: les interaccions i la participació en el centre educatiu de tota la comunitat i, les evidències científiques internacionals de les actuacions que milloren els seus resultats.

Així, el centre obre les portes a la ciutat per a que totes aquelles persones que es vulguin involucrar en el seu projecte educatiu per construir el seu projecte de Comunitat d’Aprenentatge.

Concretament en la implementació de grups interactius . Es tracta d’una pràctica que demostra èxit als diferents centres educatius on s’implanta i que suposa un canvi en l’organització interna de l’aula.

Tasca i dedicació de la persona voluntària

Donar suport als docents en la implementació dels grups interactius en horari escolar.

Si la disponibilitat de la persona voluntària no coincideix amb l’horari lectiu, es podran trobar altres formes de col·laborar amb el centre educatiu.

A qui s’adreça?

Persones amb ganes d’implicar-se en el projecte comunitari i educatiu que l’Institut Escola del Prat vol tirar endavant.

Com s’hi pot accedir?

Si hi teniu interès, podeu posar-vos en contacte amb el Punt de Voluntariat, a través del correu electrònic voluntariat@elprat.cat, del telèfon 93 379 00 50 (extensió 5600) o presencialment a l’equipament Cases d’en Puig.

També et pot interessar

Reforç Educatiu per a infants del Centre Obert

Ajudeu els infants a avançar en el seu procés d’aprenentatge.

LECXIT- Lectura per l’èxit educatiu

Implica’t en la millora de la comprensió lectora de l’alumnat de primària.

PASC - Pla d'actuació de Sant Cosme equips tècnics

Servei d’informació i recollida de suggeriments i incidències.

Intervenció Comunitària Intercultural (ICI)

Projecte a favor de la convivència i la inclusió a Sant Cosme a través de la participac...