Reforç educatiu (modalitat online)

Objectiu del projecte

L’objectiu del projecte de Reforç Educatiu es el de donar suport als infants i adolescents per millorar els seus processos d’aprenentatge, d’inclusió i èxit escolar.  Es pretén desenvolupar en cada participant les competències bàsiques, millorar-ne els hàbits d’estudi, promoure’n l’autonomia en l’aprenentatge, incrementar-ne les expectatives davant la possibilitat d’èxit, impulsar-ne els resultats acadèmics i el rendiment escolar. Amb tot això, també s’espera millorar l’autoestima de cada nen/a, confiança i seguretat en un mateix, i enfortir-ne els processos de socialització positiva i inclusió social.

Es treballa des de l’acompanyament individualitzat dels infants i adolescents. El projecte es desenvolupa en grups de 3 a 5 infants i es fa dintre de les escoles del Prat. Amb la situació actual de confinament el projecte s’està desenvolupament de manera telemàtica per continuar donant suport  a tots els infants i les seves famílies

Entitat organtizadora

Associació SaóPrat

Tasca del Voluntari/a

Donar suport a les educadores en la preparació de continguts i materials específics per acompanyar les diferents situacions d’aprenentatge. Si s’escau donar suport als infants en les seves tasques, proporcionar tècniques i hàbits d’estudi i d’organització i gestió del temps.

La dedicació és de matí i/o tarda

A qui s’adreça?

Mestres i/o titulats universitaris de l’àmbit de l’educació. Mestre/a educació especial, pedagogia, pedagogia terapèutica, psicopedagogia, educador social, psicòleg...

Estudiants amb coneixements per poder donar suport en elaborar materials i continguts de primària per infants amb diferents necessitats d’acompanyament.

Coneixements de les noves tecnologies i programes innovadors actuals per generar continguts atractius pels infants.

Com s’hi pot accedir

Si hi teniu interès, podeu posar-vos en contacte amb el Punt de Voluntariat, a través del correu electrònic voluntariat@elprat.cat, del telèfon 93 379 00 50 (extensió 5600), o presencialment a l’equipament Cases d’en Puig.

Bassa (Reforç Educatiu per a ensenyament post-obligatori) Modalitat online

Reforç educatiu per a ensenyament post-obligatori (modalitat online)

Alfabetització amb Saó-Prat

Ajuda a persones nouvingudes a aprendre la llengua i conèixer l'entorn on viuen.

Formació amb Saó-Prat.

Col·labora donant suport a les diferents formacions que realitza Saó-Prat.

Punt de Voluntariat

Espai d’informació i orientació per a entitats i ciutadania en matèria de voluntariat.