Bassa (Reforç Educatiu per a ensenyament post-obligatori) Modalitat online

Objectiu del projecte

El projecte BASSA és un projecte comunitari promogut des del departament d'Educació de l'Ajuntament del Prat, desenvolupat en col·laboració amb l'entitat Saó-Prat i professionals de diferents serveis públics i persones voluntàries.

Ofereix un espai educatiu protegit on els usuaris i usuàries tenen la possibilitat de trobar els ajuts necessaris en el seu projecte de formació. Es treballa des de l’acompanyament i l’orientació. 

Està adreçat a alumnes:

  • Matriculats i que estan fent un procés formatiu.
  • De cicles formatius, batxillerat, PFI, CFA Terra Baixa.
  • Amb dificultats personals o ambientals (entorn familiar i/o social) per sostenir el procés formatiu.

Entitat organitzadora

Associació Saó–Prat.

Tasca i dedicació de la persona voluntària

L’horari d’atenció seria de 16:00 a 18:00, però depenent de la disponibilitat que tingui la persona que ens pot donar suport, es pot flexibilitzar.

Disponibilitat de recursos tecnològics per poder sumar-se a les trobades telemàtiques: Internet i ordinador/tablet/mòbil. La metodologia que emprarem serà:

  • Classes online per resoldre dubtes, partir de hangouts o alguna altra plataforma online.
  • Vídeos explicatius de temari concret (els fem arribar via whatsapp o correu electrònic).
  • Facilitar recursos educatius via whatsapp o correu electrònic per complementar les explicacions (videos de youtube, pàgines web, entre d’altres).

A qui s’adreça?

Persona jove dinàmica i resolutiva. Són necessaris coneixements de diferents conceptes bàsics des d’Educació Secundària Obligatòria fins a Batxillerat. Es tindrà en compte alguna expertesa

Mestres i/o titulats universitaris que puguin oferir suport acadèmic i tècniques d’estudi.

Estudiants de post-obligatòria (batxillerat, cicles formatius de grau superior i universitat) majors de 16 anys.

Com s’hi pot accedir?

Si hi teniu interès, podeu posar-vos en contacte amb el Punt de Voluntariat, a través del correu electrònic voluntariat@elprat.cat, del telèfon 93 379 00 50 (extensió 5600), o presencialment a l’equipament Cases d’en Puig.

Altres propostes per fer voluntariat

Alfabetització amb Saó-Prat

Ajuda a persones nouvingudes a aprendre la llengua i conèixer l'entorn on viuen.

Formació amb Saó-Prat.

Col·labora donant suport a les diferents formacions que realitza Saó-Prat.

Punt de Voluntariat

Espai d’informació i orientació per a entitats i ciutadania en matèria de voluntariat.