Residència municipal d'avis Penedès

Què és el servei?

Un servei residencial idoni per a persones grans amb un grau baix de dependència que busquin un entorn substitutori de la llar.

Què ofereix el servei?

  • Allotjament i manutenció.
  • Bugaderia i repàs de la roba.
  • Acolliment i convivència.
  • Suport personal per a les activitats de la vida diària.

A qui s’adreça?

A persones majors de 65 anys, que estiguin empadronades al Prat de Llobregat i que no superin el grau I de dependència.

Com s’hi pot accedir?

A través de la presentació d'una instància a l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC).

Cost del servei

Els preus públics per als usuaris i usuàries estan regulats a l'Ordenança municipal.

Temes relacionats

Respir residencial

Acollida temporal de gent gran amb dependència.

Servei Ocupacional d'Inserció (SOI)

Per a persones amb discapacitat intel·lectual que vulguin formar-se i integrar-se al mercat laboral.

Taula Local per a l’Habitatge

La Taula és un espai per analitzar i solucionar les problemàtiques d’accés a un habitatge digne.

#FemComunitat ningú s'ha de quedar fora

Campanya de sensibilització sobre la necessitat d'implicar-se en la recollida d'aliments p

19 i 20 de maig. Recollida d'Aliments per al Punt Solidari

19 i 20 de maig. Recollida d'Aliments pel Punt Solidari del Prat.