Què és el servei?

És un servei que facilita orientació i suport terapèutic, individual o grupal, a famílies amb fills i filles, parelles i/o persones soles que presenten dificultats de relació i patiment emocional que afecten el seu creixement integral.

Què ofereix?

Sessions per ajudar els pares i mares en l’exercici de les funcions parentals.

Sessions per millorar les dinàmiques de relació de parella i familiars.

A qui s’adreça?

A persones i/o famílies ateses pels serveis bàsics d'atenció social que presenten problemàtica social.

Com s’hi pot accedir?

A través dels serveis bàsics d'atenció social, dirigint-se a la Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS) o als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS), en cas de disposar d'un o una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social.

Cost del servei

Gratuït.