Què és l'EBAS?

És un equip multidisciplinari formats per treballadors/ores socials, educadors/ores socials i personal administratiu de suport. El municipi del Prat de Llobregat compta amb quatre equips d’aquestes característiques.

Els professionals centren la seva activitat en la intervenció social i el tractament de les dificultats que afecten la integració i el benestar de les persones, grups i comunitats. Actuen com a recurs i orienten i deriven les persones que s'hi adrecen cap a altres serveis i prestacions de la xarxa de serveis socials.

Què ofereix?

  • Intervenció social continuada a partir d'un pla d’atenció social individual o de convivència en funció de la valoració de la situació de necessitat i amb acord mutu entre les parts.
  • Equip professional de referència que coordina les diferents actuacions i que treballa per oferir una atenció social de qualitat orientada al benestar de les persones.
  • Valoració professional de les situacions particulars, adreçada a l’assignació dels recursos públics disponibles.
  • Gestió d'ajuts de suport social per atendre necessitats bàsiques.
  • Orientació i derivació als serveis socials especialitzats.
  • Tramitació de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques pròpies o d'altres administracions.
  • Aplicació de protocols de prevenció i atenció davant de situacions de maltractaments o de sospita de maltractaments (infància, gent gran, dones en situació de violència masclista).

A qui s’adreça?

A tots els ciutadans i ciutadanes empadronats/ades al Prat de Llobregat.

Com s’hi pot accedir?

L'accés es fa a partir d’una valoració inicial de la Unitat de Primera Atenció dels Serveis Socials (UPASS).

Cost del servei

Gratuït.