Centre obert municipal "La Caseta"

Què és el servei?

És un servei social especialitzat d'atenció diürna, adreçat a infants i adolescents en situació de desemparament o amb risc de patir-ne. Ofereix activitats dirigides per fomentar l'adquisició d'habilitats socials i/o de caràcter formatiu, amb l'objectiu que els infants i adolescents assoleixin una millor preparació per a la vida.

El servei els dóna suport, els estimula i en potencia l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització i l'adquisició d'aprenentatges bàsics. La intervenció es basa en el treball individualitzat, de grup, familiar i amb la comunitat.

Què ofereix?

  • Atenció socioeducativa a través d'un projecte educatiu individualitzat.
  • Activitats de lleure i reforç educatiu.
  • Orientació, assessorament i suport a les famílies, perquè puguin atendre de manera satisfactòria les necessitats dels infants i adolescents.
  • Atenció terapèutica familiar.

A qui s’adreça?

A infants i adolescents d'entre 4 i 16 anys, prioritàriament a aquells que es troben en situació de risc i a les seves famílies.

Com s’hi pot accedir?

A través dels serveis bàsics d'atenció social, dirigint-se a la Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS) o als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS), en cas de disposar d'un o una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social.

Cost del servei

Gratuït.

Més serveis socials bàsics

Ajuda a domicili

Atenció domiciliària en l’àmbit de la neteja i les cures.

Allotjament d’urgència

Residència temporal i cobertura de les necessitats bàsiques.

Menjador social

Dinars per a persones grans.

Servei bàsic d’atenció social

Conjunt coordinat d’accions professionals per a la inclusió social de les persones.

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

Un punt de referència per a les dones del Prat.