Activitat Terra de Jocs

El PISC impulsa i promou la participació ciutadana en diferents àmbits: al barri de Sant Cosme, als seus carrers i places,  dins les comunitats de veïns i veïnes i en els nuclis familiars.

Promoció de l’agenda de barri

S’organitzen i es dinamitzen les activitats que formen part de l'agenda comunitària del barri, com ara:

Participació a l’espai públic

Amb la finalitat d’implicar els veïns i veïnes en el respecte i manteniment de l’ordre públic als seus carrers i places:

  • Es brinda atenció i suport a les propostes, demandes i suggeriments del veïnat.
  • Es fomenten espais d’intercanvi i diàleg.
  • S’impulsa conjuntament la millora de l'espai públic.

Treball amb comunitats de veïns i veïnes

Es dóna suport tant en la bona gestió de les comunitats com en l'organització dels veïns i veïnes per a la resolució de determinats conflictes.

Treball amb famílies

Des del PISC també es treballen diferents aspectes comunitaris amb les famílies de Sant Cosme, com ara:

  • Suport socioeducatiu.
  • Assessorament i suport en temes d'economia domèstica.
  • Participació en les xarxes de treball constructiu i col·laboratiu.
  • Detecció de casos d’exclusió i coordinació amb els diferents agents socioeducatius del municipi.

Projectes d’intervenció sociocomunitària a Sant Cosme

Equip de Suport a les Escales de Veïns (ESEV)

Assessorament en qüestions de convivència i gestió comunitària.

Suport a la gestió de subministraments

Servei per a l’estalvi econòmic i energètic de les llars de Sant Cosme.