Processos participatius

La participació és un element transversal que permet la implicació de la ciutadania en els afers públics. Els processos participatius convoquen a la ciutadana per pensar, debatre i opinar sobre les actuacions que es duen a terme des de l'Ajuntament.

Cada vegada és més rellevant i necessària la implicació de la ciutadania en el disseny i el desenvolupament de les polítiques públiques. Això permet, d’una banda, elaborar polítiques que responguin millor a les demandes i necessitats socials de cada moment i, de l’altra, una major coresponsabilització de la ciutadania amb l’actuació municipal, cosa que millora l’aplicació, el seguiment i l’avaluació de les mesures adoptades.

A continuació, us presentem alguns dels processos participatius més recents que s'han dut a terme a la ciutat.