Espais de participació

Els espais de participació funcionen com a òrgans consultius, en els quals ciutadans i ciutadanes, ja siguin representants d'entitats o a títol individual, debaten i fan aportacions sobre àrees temàtiques concretes.

Consell de les Dones del Prat

Òrgan de participació ciutadana per impulsar polítiques de gènere al municipi.

Consell dels Infants

Òrgan de participació dels infants, emmarcat a “El Prat, ciutat dels infants”.

Consell Municipal de Comerç

Òrgan permanent de participació sectorial.

Consell Municipal de la Joventut (CMJ)

Òrgan d’informació, consulta i participació per a la joventut.

Consell Municipal de les Persones amb Disversitat Funcional

Òrgan consultiu i de participació de les persones amb discapacitat del Prat.

Festival Jove AltraVeu

Punt de trobada entorn de l'autoorganització, la implicació i la creativitat.

Taula Comunitària

La Taula Comunitària de Sant Cosme és un espai d'intercanvi i participació en què es recullen,