Espais de participació

Els espais de participació funcionen com a òrgans consultius, en els quals ciutadans i ciutadanes, ja siguin representants d'entitats o a títol individual, debaten i fan aportacions sobre àrees temàtiques concretes.

Consell municipal de serveis socials

Òrgan de consulta i recollida de propostes de la ciutadania.

Comissió d'entitats de lleure

Taula de treball conjunta entre les 7 entitats de lleure del Prat i l’Ajuntament.

Comissió de cultura popular i tradicional

Espai de coordinació i dinamització de la cultura folklòrica a la ciutat.

Comissió El Prat Solidari

Òrgan de participació ciutadana que té per finalitat potenciar la cooperació i la solidaritat del Pr

Consell de la gent gran

Òrgan consultiu i de participació de la gent gran al Prat de Llobregat.

Consell de les Dones del Prat

Òrgan de participació ciutadana per impulsar polítiques de gènere al municipi.

Consell dels Infants

Òrgan de participació dels infants, emmarcat a “El Prat, ciutat dels infants”.

Consell Municipal de Comerç

Òrgan permanent de participació sectorial.