Què és el servei?

És un servei municipal que vol garantir àpats de qualitat a les persones grans amb dependència reconeguda que visquin soles o amb una altra persona gran.

Què ofereix?

La preparació i la distribució d’àpats a domicili.

Un pla d’intervenció amb la persona usuària, d’acord amb una valoració prèvia de la seva situació sociofamiliar i econòmica i dels seus dèficits alimentaris.

A qui s’adreça?

A persones majors de 65 anys amb dependència reconeguda,  que visquin soles o amb una altra persona major de 65 anys.

Com s’hi pot accedir?

A través dels serveis bàsics d'atenció social, dirigint-se a la Unitat de Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS) o als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS/UDEP), en cas de disposar d'un o una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social. L'accés a aquest servei està condicionat al nivell de renda.

Cost del servei

El servei es presta en règim de copagament (5 € per la persona usuària) o gratuïtament, en funció dels seus ingressos.

Temes relacionats

Horts Lúdics

110 horts amb una finalitat lúdica, cultural, terapèutica, d’activitat física i de relació social.

Menjador social

Dinars per a persones grans.

Programa Municipal de Lleure per a la Gent Gran

Propostes que busquen conservar la salut física i psíquica de les persones grans.

Punt d’Informació de la Gent Gran

Espai de referència per a les persones grans del Prat.

Residència assistida

Acolliment d’assistència integral per a persones grans.

Residència municipal d'avis Penedès

Idònia per a persones grans amb un grau baix de dependència.

Servei bàsic d’atenció social

Conjunt coordinat d’accions professionals per a la inclusió social de les persones.

Teleassistència domiciliària

Servei per donar resposta ràpida a emergències dins del domicili.