Projectes d’entitats amb suport de l’Ajuntament


Tags: Ciutadania

L’Ajuntament dóna suport a diverses entitats per al desenvolupament de projectes de sensibilització al Prat i cooperació arreu del món.

Sueños de los Cheros Guanacos. Vincles entre Catalunya i El Salvador

Import sol·licitat: 3212 €     Import concedit 3212 €

Altres mirades en la defensa del dret al cos i al territori

Import sol·licitat: 2400 €          Import concedit: 2400 €

Edició del llibre: ODS, reptes compartits

Import sol·licitat 2.500 €     Import concedit  2500 €

Desigualtats i discriminacions durant la Pandèmia:
 accions i bones pràctiques

Import sol·licitat   1.300 €       Import concedit  1300 €

Recollida i enviament de material  amb destinació a Cuba mitjançant contenidors 2020

Import sol·licitat:  7.540 €     Import concedit:  4.357 €

Facilitar l'accés a la salut integral a sis comunitats a Gaza  

Import sol·licitat: 5.567 €     Import concedit: 5.567 €

Parlant amb les juventuts del Salvador, davant l'impacte de la pandèmia del  COVID19

Import sol·licitat:  4.565 €    Import concedit: 4.565 €

Dona, igualtat i treball digne al Marroc  Fase II

Import sol·licitat:  7.000 €   Import concedit: 6.214 €

Accés dret habitatge digne per a 56 dones i les seves families a Palyan, Anantapur, Índia

Import sol·licitat:  6.000 €  Import concedit:  5.528 €

De l'escola a la comunitat, equitat de gènere a  les comunitats rurals Ilchamus i Pokot, de  Baringo, a Kènia

Import sol·licitat: 7.540 €   Import concedit: 5.931 €

Promoció respecte i compliment DDHH per part de les empreses transnacionals a Colombia

Import sol·licitat: 8.000 €    Import concedit: 6.092 €

Xarxa comerç just i solidari amb dones indígenes regió Zongolica, Veracruz, Mèxic

Import sol·licitat: 8.830 €   Import concedit:  5.043 €

Dones defensores de drets humanos, protegient  la vida, el cos i  el territori

Import sol·licitat: 6.145 €    Import concedit:  6.092 €

Programa de famílies d’acollida i habitatge socials per a joves a  Vontovorona

Import sol·licitat: 8.885 €    Import concedit:  5.608 €

Fundació Catalana de l'Esplai

Projecte: Setmana pels Drets de la Joventut a El Salvador 2019: fomentant una cultura de pau amb les joventuts de San Rafael a Oriente

Import total del projecte: 9.416,50 €

Import concedit:  4.457,00 €

 

Associació Yamuna d'Ajut a la Infància

Projecte: Programa de famílies d'acollida i habitatge social per a joves a Vontovorona (Madagascar)

Import total del projecte: 77.115,00 €

Import concedit: 4. 986 €

SUDS- Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació

Projecte: Enfortint l'organització LGTBI en comunes garífunes (Hondures)

Import total del projecte: 10.717,00 €

Import concedit: 4.835,00

 

Asociación Mundo Posible: The Little Big Project 

Projecte: Misichana Mzuri: Suport a l'escolarització de les noies de Baringo (Kenya)

Import total del projecte: 11.475 €

Import concedit: 4.306 €

Comitè Solidaritat Amèrica Central 

Projecte: Recollida i enviament de material amb destinació a Cuba, mitjançant contenidors

Import total del projecte: 10.150 €

Import concedit: 4.080 €

Creu Roja El Prat

Projecte:  Facilitar l'accés als serveis integrals de saluit primària a sis comunitats de la Franja de Gaza (Palestina)

Import total del projecte: 96.533,01 €

Import concedit: 6.271 €

Fundació Signos Solidarios 

Projecte: Millora de l'atenció primària i salut reproductiva de joves togoleses des del CMS- MAC del barri de Hanoukope Lomé

Import total del projecte: 16.649 €

Import concedit:  1889 €

Fundació Vicente Ferrer

Projecte: Promoure l'exercici del dret a l'habitatge i el sanejament per a 87 famílies dalit i pertanyents a castes baixes des d'una perspectiva de gènere de la comunitat rural de Byrasamudram, al districte d'Anantapur

Import total del projecte: 62.000 €

Import concedit:  4.155 €

Fundació Privada Ramon Martí Bonet

Projecte: Visió per a tothom al Perú (regió de La Libertad Huamachuco)

Import total del projecte: 62.000 €

ASCA- Asociación Salvadoreña en Cataluña

Projecte: Suport al Centre per al Desenvolupament Productiu de les Dones a Panchimalco (El Salvador)

Import total del projecte: 36.894,14 €

Import concedit:  4.609 €

Fundació Pau i Solidaritat

Projecte: Defensa i promoció dels Drets Humans Laborals a Colombia

Import total del projecte: 74.560 €

Import concedit: 5.364 €

Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris

Projecte: Dona, igualtat i treball digne al Marroc 2019-2022, fase 1

Import total del projecte: 93.896 €

Import concedit: 5.288 €

 

 

 

Centre Promoció Social Francesc Palau

Projecte: Ojectius de desenvolupament sostenible. I jo què puc fer?

Import total del projece: 1600 €

Import concedit: 1200 €

SUDS Internacionalisme, Solidaritat, Feminismes

Projecte: El Prat, Ciutat defensora de les defensores, la lluita de les dones defensores del cos-territori a Guatemala  i Hondures.

Import total del projecte: 2950 €

Import concedit: 2380 €

Fundació Josep Comaposada- Sindicalistes Solidaris

Projecte: L'abededari de la solidaritat

Import total del projecte: 20.842

Import concedit: 2500 €

ASCA- Asociación Salvadoreña en Catalunya

Projecte: Sensibilització sobre la situació de pobresa i violència que existeix al  Salvador i que origina les migracions

Import total del projecte: 2440 €

Import concedit: 920 €

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Projecte: Simfonia de l'alfabetització

Import total del projecte: 50.563 €

Import concedit: 2000 €

 

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Projecte:  Construint pau amb la participació de víctimes del conflicte armat residents a Catalunya i al Departament del Meta de Colòmbia

Import total del projecte:  23.560 €

Import concedit: 1000 €

Fundació Ramon Martí Bonet

Projecte: Visió per a tothom a Perú (regió de La libertad) quiròfan oftalmològic a Huamachuco

Import total del projecte: 52.445 €

Import concedit: 5500 €

Fundació Vicente Ferrer

Projecte: Millora accés a una educació secundària pública de qualitat per a nois i noies adolescents i desfavorits, fomentant l'equitat

Import total del projecte: 123.848 €

Import concedit: 4813 €

 

 

Pau i Solidaritat

Projecte: Enfortiment mecanismes de promoció, protecció i defensa del dret a l'accés a un treball digne a les persones treballadores dels sectors més vulnerables com els pobles indígenes afectats per l'activitat de les empreses transnacionals a Guatemala.

Import total del projecte: 229.915 €

Import concedit: 5930 €

Yamuna

Projecte: Famílies d'acollida a habitatges socials a Vontovorona (Madagascar)

Import total del projecte: 67.720 €

Import concedit: 4727 €

Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris

Projecte: Programa Formació "Treball decent per a tots i totes" al Marroc 2016-2019, fase 3 2018-2019

Import total del projecte: 118.700 €

Import concedit: 6.016 €

Fundació Ramon Martí Bonet

Projecte: Visió per a tohom a Perú (regió de La Libertad) quiròfan oftalmològic a Huamachuco

Import total del projecte: 52.445 €

Import concedit: 5.500 €

Comitè de Solidaritat amb Amèrica Central

Projecte: Recollida i enviament de material amb destinació a Cuba, mitjançant contenidors

Import total del projecte: 9.600 €

Import concedit: 4.469 €

 

Creu Roja El Prat

Projecte: Prevenció per a una diversificació alimentària, detecció i tractament de la desnutrició amb un enfocament comunitari al departament de Guidan Roumdji , regio de Madari

Import total del projecte: 257.947 €

Import concedit: 6.445 €

 

SUDS- Internacionalisme, Igualtat , Feminismes

Projecte: Accés, defensa i protecció dels drets econòmics, socials i polítics de les dones al nord de Cisjordania

Import total del projecte: 201.727 €

Import concedit: 6.702 €

Fundesplai

Projecte: Setmana pels drets de la joventut

Import total del projecte: 9.150 €

Import concedit: 5.156 €

ASCA -Asociación Salvadoreña en Cataluña

Projecte: Suport al Centro Productivo para mujeres en Panchimalco

Import total del projecte: 27.761 €

Import concedit: 5.242 €

Yamuna

Projecte: Treball o esclavitud

Import total del projecte: 2935 €

Import concedit: 2035 €

 

Centre Promoció Socail Francesc Palau

Projecte: La seva dignitat és també la meva: causes i conseqüències de la immigració

Import total del projecte: 1.600 €

Import concedit: 1.200 €

SUDS - Internacionalisme, Solidaritat, Feminismes

Projecte: Participació 24 Jornades del Prat Solidari

Import total del projecte: 2.685 €

Import concedit: 1.985 €

Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris

Projecte: Canpanya "Volem treball digne"

Import total del projecte: 19.182 

Import concedit: 2.310 €

 

ASCA - Asociación Salvadoreña en Catalunña

Projecte: Sensibilització sobre tema de valors solidaris a infància i persones grans mitjançant la interacció artística

Import total del projecte: 1.970 €

Import concedit:  493 €

Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris

Projecte: Programa de Formació del Treball decent

Import total del projecte: 99.017 €

Import concedit: 6.441 €

Fundació Pau i Solidaritat

Projecte: Promoció  d'un model de desenvolupament econòmic basat en la justícia social a Guatemala.

Import total del projecte: 222,976,80 €

Import concedit: 6.319 €

 

Comitè Solidaritat amb Amèrica Central

Projecte: Recollida i enviament de material a Cuba, mitjançant contenidors

Import total del projecte: 9300 €

Import concedit: 4.133 €

Yamuna

Projecte: Famílies d'acollida i vivendes socials a Vontovorona, a Madagascar

Import total del projecte:  71.070 €

Import concedit: 6.000 €

 

 

SUDS, Internacionalismes, Solidaritat, Feminismes

Projecte: Defensa i promoció de les persones LGTBI lenques i negres a Hondures, a través de la sensibilització i la conscienciació de les seves comunitats

Import total del projecte: 8.847 €

Import concedit: 6.076 €

Creu Roja El Prat

Projecte: Prevenció per a una diversificació alimentària, detecció i tractament de la desnutrició, sota un enfocament comunitari, al Departament de Guidan, Níger

Import total del projecte: 257.946,52 €

Import concedit: 6.319 €

Fundació Ramon Martí Bonet

Projecte: Visió per a tothom a Perú. Fase III quiròfan oftalmològic  i inici programa de detecció precoç a Huamachuco

Import total del projecte: 66.700 €

Import concedit: 8.264 €

Fundesplai

Projecte: Setmana per als Drets de la Joventut a El Salvador, enfortint les capacitats del jovent, a Unió i El Salvador

Import total del projecte: 6.700 €

Import concedit: 4.950 €

Projecte: Taller de batik "Teles que expliquen històries" a la festa d'El Prat Solidari 2016.
Import total projecte: 792 €
Import concedit: 567 €

Projecte: Diverses activitats culturals per sensibilitzar sobre la cooperació amb el Salvador:

  • Exposició de quadres de dos pintors salvadorencs.
  • Presentació artística musical i danses típiques salvadorenques.
  • Exposició de fotografia amb un país convidat de Centreamèrica.

Import total del projecte: 7.000 €
Import concedit: 860 €

Projecte: Postproducció d'àudio, grafismes i subtitulats en català, castellà i francés i producció de 200 unitats de DVD del documental Tantara a Madagascar, de Sergi Sandua.
Import total projecte: 8.030 €
Import concedit: 1.174 €

Projecte: Treballar el tema dels drets humans a les classes que s'imparteixen al Centre. I llençada de globus el dia del Prat Solidari amb l’alumnat i l'equip docent.
Pressupost total projecte: 1.200 €
Import concedit: 900 €

Projecte: Realització d'un documental de les diferents activitats que desenvolupa l'associació durant tot un any, per donar a conèixer la situació del poble saharaui i sensibilitzar sobre el projecte de vacances en pau.
Import total: 3.200 €
Import concedit 1.174 €

Projecte: Elaborar i difondre un llibre per sensibilitzar al voltant de la cooperació transformadora, tot descrivint com hauria de ser i qüestionant el model de cooperació imperant, mitjançant un procés de reflexió que no defugi l'autocrítica.
Import sol·licitat a l'Ajuntament del Prat: 1.760 €
Import concedit: 1.604 €

 

Projecte: Promoció de les estratègies ciutadanes no violentes de pressió internacional per a la denúncia de les violacions dels drets humans i el dret internacional a Palestina.
Import total projecte: 4.716 €
Import concedit: 1.721 €

Projecte: Rehabilitar l’economia productiva i les organitzacions agrícoles mitjançant la recuperació de vies i terres i la promoció de sistemes productius sostenibles a la franja de Gaza, específicament al nord i l'est de Beint Hanoun, a l’est de Jabalia i al nord de Gaza.
Import total del projecte: 174.749,90 €
Import concedit 6.110 €

Projecte: Escola i salut a Madagascar (Vontoronova). Escolarització i animació dels infants de llar d'infants i parvulari. Reforç escolar per a l'alumnat de primària i secundària. Servei de menjador. Casal d’estiu. Activitats artístiques i esportives. Tallers de cuina, costura, agricultura.
Import total del projecte: 79.850 €
Import concedit: 5.400 €

Projecte: Recollida i enviament de material amb destinació a Cuba per contribuir a la millora de les condicions materials i de vida de la població cubana.
Import total projecte: 12.785 €
Import concedit: 3.054 €

C/ Riu Llobregat 47, Baixos
08820 El Prat de Llobregat, Barcelona.
93 379 56 37
info@gatsbaix.org

www.gats.cat

Projecte: Implementar el programa de formació "Trabajo decente para todos y todas" al Marroc, amb 795 líders sindicals i socials.
Import total del projecte: 100.792,74 €
Import concedit: 6.747 €

Projecte: Promoció de la capacitat d’incidència dels treballadors, especialment les treballadores, i la població indígena per a la consecució d’un desenvolupament equitatiu i amb justícia social a Guatemala. Mitjançant l'increment de les seves capacitats tècniques i coneixements a partir de 15 tallers de formació.
Import total del projecte: 224.257,10 €
Import concedit: 4.868  €

Projecte: Oferir recursos humans estables i recursos tècnics especialitzats per crear un quiròfan oftalmològic i iniciar un programa d’atenció precoç en el servei d’oftalmologia a l’Hospital d’Huamachuco.
Cost total del projecte: 80.742 €
Import concedit: 8.401 €

Projecte: Taller de batik "Teles que expliquen històries" a la festa d'El Prat Solidari 2016.
Import total projecte: 792 €
Import concedit: 567 €

Projecte: Diverses activitats culturals per sensibilitzar sobre la cooperació amb el Salvador:

  • Exposició de quadres de dos pintors salvadorencs.
  • Presentació artística musical i danses típiques salvadorenques.
  • Exposició de fotografia amb un país convidat de Centreamèrica.

Import total del projecte: 7.000 €
Import concedit: 860 €

Projecte: Postproducció d'àudio, grafismes i subtitulats en català, castellà i francés i producció de 200 unitats de DVD del documental Tantara a Madagascar, de Sergi Sandua.
Import total projecte: 8.030 €
Import concedit: 1.174 €

Projecte: Treballar el tema dels drets humans a les classes que s'imparteixen al Centre. I llençada de globus el dia del Prat Solidari amb l’alumnat i l'equip docent.
Pressupost total projecte: 1.200 €
Import concedit: 900 €

Projecte: Realització d'un documental de les diferents activitats que desenvolupa l'associació durant tot un any, per donar a conèixer la situació del poble saharaui i sensibilitzar sobre el projecte de vacances en pau.
Import total: 3.200 €
Import concedit 1.174 €

Projecte: Elaborar i difondre un llibre per sensibilitzar al voltant de la cooperació transformadora, tot descrivint com hauria de ser i qüestionant el model de cooperació imperant, mitjançant un procés de reflexió que no defugi l'autocrítica.
Import sol·licitat a l'Ajuntament del Prat: 1.760 €
Import concedit: 1.604 €

 

Projecte: Promoció de les estratègies ciutadanes no violentes de pressió internacional per a la denúncia de les violacions dels drets humans i el dret internacional a Palestina.
Import total projecte: 4.716 €
Import concedit: 1.721 €