Baròmetre Social del Prat

El baròmetre social és un recull de dades sobre la situació social del municipi a partir d’un sistema estructurat d’indicadors.

S’actualitza periòdicament i compara les dades més recents amb la seva evolució temporal i amb territoris de referència (la comarca, l’àrea metropolitana, la província o el conjunt de Catalunya).

Per a l'edició d'aquest 2019, s'han inclòs 143 indicadors, agrupats en vuit àmbits temàtics, que corresponen a:

         1. Demografia.

         2. Ocupació i renda.

        3. Protecció social.

        4. Educació i formació.

        5. Habitatge.

        6. Convivència.

        7. Salut.

        8. Esports.

 

Per a qualsevol dubte o suggeriment, adreceu-vos a casamayor@elprat.cat .