Al servei de les persones
Cartera de Serveis Socials

La Cartera Municipal de Serveis Socials acosta a la ciutadania els serveis que es presten des dels diferents àmbits municipals, amb la finalitat de contribuir al benestar de les persones.

Es configura com un conjunt de serveis, prestacions, tràmits i actuacions de prevenció, atenció i promoció social que es presten directament des de l'Ajuntament i en col·laboració amb les entitats del tercer sector.

A continuació, per a cada servei, prestació i actuació social es defineixen els objectius, allò que ofereix, el mode d’accés,  i el cost, en cas que hi hagi participació econòmica de les persones beneficiàries.

Habitatge social

Les polítiques socials d’habitatge són una eina imprescindible per garantir un dret bàsic de tothom.

Habitatges d’inclusió

La inclusió social també passa per poder viure de manera autònoma a casa.

Mesures contra la pobresa energètica

Conjunt d’accions per a l’estalvi de la despesa d’aigua, electricitat i gas.

Servei bàsic d’atenció social

Conjunt coordinat d’accions professionals per a la inclusió social de les persones.

Horts Lúdics

110 horts amb una finalitat lúdica, cultural, terapèutica, d’activitat física i de relació social.

Menjador social

Dinars per a persones grans.

Programa Municipal de Lleure per a la Gent Gran

Propostes que busquen conservar la salut física i psíquica de les persones grans.

Punt d’Informació de la Gent Gran

Espai de referència per a les persones grans del Prat.

Residència assistida

Acolliment d’assistència integral per a persones grans.

Residència municipal d'avis Penedès

Idònia per a persones grans amb un grau baix de dependència.

Servei bàsic d’atenció social

Conjunt coordinat d’accions professionals per a la inclusió social de les persones.

Teleassistència domiciliària

Servei per donar resposta ràpida a emergències dins del domicili.

Teleassistència domiciliària

Servei per donar resposta ràpida a emergències dins del domicili.

Transport adaptat

Servei esporàdic o fix per respondre a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda.

  •  

Servei bàsic d’atenció social

Conjunt coordinat d’accions professionals per a la inclusió social de les persones.

  •  

Serveis relacionats