Servei d'atenció i acompanyament a joves

Què és el servei?

És un programa d'orientació, informació i acompanyament personal, formatiu i laboral que té com a objectiu donar suport als processos de desenvolupament vital dels joves.

Què ofereix?

  • Acompanyament, orientació i suport per ajudar l'adolescent en la planificació i decisió del seu projecte formatiu.
  • Suport a adolescents escolaritzats en l'educació postobligatòria i en les darreres etapes de l'escolarització obligatòria que es troben en risc d'abandonar el procés formatiu.
  • Motivació, reforç escolar i tècniques d'estudi en les diferents etapes d'ensenyament.
  • Sessions individuals i/o grupals d'orientació i creixement personal.
  • Informació, acompanyament i ajuda en l'accés a serveis, recursos i entitats.

A qui s’adreça?

A adolescents i joves amb dificultats d'escolarització, socialització i d'inserció laboral.

Com s’hi pot accedir?

A través de la secció d'Educació de l'Ajuntament, o dels serveis bàsics d'atenció social, dirigint-se a la Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS)  o als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS), en cas de disposar d'un o una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social.

Cost del servei

Gratuït.