Centre materno infantil - Caritas

El Centre Maternoinfantil és un projecte d'intervenció socioeducativa per a mares i/o pares amb infants d'entre 0 i 3 anys que necessiten un acompanyament en la criança dels seus fills i/o filles. Té com a objectius donar suport a les mares i pares i potenciar les seves capacitats per tal que puguin exercir les funcions maternes, i vetllar pel desenvolupament integral dels infants.

Què ofereix el servei?

  • Espai diari per dur a terme activitats quotidianes pròpies de les funcions parentals (bany, alimentació, joc i descans).
  • Tallers i activitats adreçades a millorar les competències per a la criança i l'educació dels fills i filles.
  • Espai de relació per a mares i pares.

A qui s’adreça?

A mares i/o pares amb infants de 0 a 3 anys no escolaritzats.

Com s’hi pot accedir?

A través dels serveis bàsics d'atenció social, dirigint-se a la Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS) o als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS), en cas de disposar d'un o una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social.

Cost del servei

Gratuït.

Altres

El servei es presta en conveni amb Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat.

Temes relacionats

Ajuts individuals complementaris de menjador escolar

Per garantir l’accés al servei a famílies en risc d'exclusió social.

Ajuda a domicili

Atenció domiciliària en l’àmbit de la neteja i les cures.

Ajuts per a activitats socioeducatives

Ajuts per a activitats socioeducatives.

Ajuts per a alimentació i higiene infantil

Prestació econòmica per cobrir les necessitats bàsiques de la infància.