Esteu aquí

Opinió Partits polítics

En aquesta pàgina es pengen mensualment les opinions dels i les portaveus dels grups polítics municipals, extretes de l’espai de què disposen a la revista municipal “el Prat”. En aquest espai, cada grup polític municipal pot exposar, a mode de columna periodística d’opinió, els seus punts de vista, reflexions, propostes, explicacions o denúncies respecte dels temes que, lliurement, considerin més interessants, tant de la política municipal com d’altres àmbits.

Buscant cursos...

Novembre 2020

Ya lo decíamos nosotros

Juan Pedro Pérez Castro

Novembre 2020

Emergència climàtica i futur

Jordi Ibern i Tortosa

Novembre 2020

Descorazonados

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Novembre 2020

Municipalismo y bienestar

Carmelo Declara Merino