Esteu aquí

Opinió Partits polítics

En aquesta pàgina es pengen mensualment les opinions dels i les portaveus dels grups polítics municipals, extretes de l’espai de què disposen a la revista municipal “el Prat”. En aquest espai, cada grup polític municipal pot exposar, a mode de columna periodística d’opinió, els seus punts de vista, reflexions, propostes, explicacions o denúncies respecte dels temes que, lliurement, considerin més interessants, tant de la política municipal com d’altres àmbits.

Buscant cursos...

Octubre 2020

Incomprensibles incerteses

Alba Bou Jordà

Octubre 2020

Una vuelta al cole segura

Juan Pedro Pérez Castro

Octubre 2020

Educació, records i esforç

Jordi Ibern i Tortosa

Octubre 2020

No les "preokupa"

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Octubre 2020

Cuenten con nosotros

Carmelo Declara Merino