Esteu aquí

Opinió Partits polítics

En aquesta pàgina es pengen mensualment les opinions dels i les portaveus dels grups polítics municipals, extretes de l’espai de què disposen a la revista municipal “el Prat”. En aquest espai, cada grup polític municipal pot exposar, a mode de columna periodística d’opinió, els seus punts de vista, reflexions, propostes, explicacions o denúncies respecte dels temes que, lliurement, considerin més interessants, tant de la política municipal com d’altres àmbits.

Buscant cursos...

Juny 2020

A l'escola, quan i com?

Alba Bou Jordà

Juny 2020

Reactivar la economía

Juan Pedro Pérez Castro

Juny 2020

La teva veu a l'Ajuntament

Jordi Ibern i Tortosa

Juny 2020

Un disparate, un sinsentido

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Juny 2020

Hacia un nuevo pacto social

Sandra Patricia Daza Puente