Esteu aquí

Opinió Partits polítics

En aquesta pàgina es pengen mensualment les opinions dels i les portaveus dels grups polítics municipals, extretes de l’espai de què disposen a la revista municipal “el Prat”. En aquest espai, cada grup polític municipal pot exposar, a mode de columna periodística d’opinió, els seus punts de vista, reflexions, propostes, explicacions o denúncies respecte dels temes que, lliurement, considerin més interessants, tant de la política municipal com d’altres àmbits.

Buscant cursos...

Març 2020

Emergència climàtica

Juan Pedro Pérez Castro

Març 2020

Memòria i justícia

Jordi Ibern i Tortosa

Març 2020

Chapuza artesanal

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Març 2020

#8M

Sandra Patricia Daza Puente