Esteu aquí

Opinió Partits polítics

En aquesta pàgina es pengen mensualment les opinions dels i les portaveus dels grups polítics municipals, extretes de l’espai de què disposen a la revista municipal “el Prat”. En aquest espai, cada grup polític municipal pot exposar, a mode de columna periodística d’opinió, els seus punts de vista, reflexions, propostes, explicacions o denúncies respecte dels temes que, lliurement, considerin més interessants, tant de la política municipal com d’altres àmbits.

Buscant cursos...

Febrer 2020

Anem per feina

Alba Bou Jordà

Febrer 2020

Es hora de gobernar

Juan Pedro Pérez Castro

Febrer 2020

Caminar, dialogar, construir

Jordi Ibern i Tortosa

Febrer 2020

Ciudad rica, familias pobres

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Febrer 2020

Un gobierno con la gente en el centro

Sandra Patricia Daza Puente