Esteu aquí

Opinió Partits polítics

En aquesta pàgina es pengen mensualment les opinions dels i les portaveus dels grups polítics municipals, extretes de l’espai de què disposen a la revista municipal “el Prat”. En aquest espai, cada grup polític municipal pot exposar, a mode de columna periodística d’opinió, els seus punts de vista, reflexions, propostes, explicacions o denúncies respecte dels temes que, lliurement, considerin més interessants, tant de la política municipal com d’altres àmbits.

Buscant cursos...

Gener 2020

Ni una més

Alba Bou Jordà

Gener 2020

Economía local

Juan Pedro Pérez Castro

Gener 2020

Ja n'hi ha prou! Ens volem vives!

Jordi Ibern i Tortosa

Gener 2020

Por un Prat y un mundo mejor

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Gener 2020

Nuevos tiempos, nuevos retos

Sandra Patricia Daza Puente