Esteu aquí

Opinió Partits polítics

En aquesta pàgina es pengen mensualment les opinions dels i les portaveus dels grups polítics municipals, extretes de l’espai de què disposen a la revista municipal “el Prat”. En aquest espai, cada grup polític municipal pot exposar, a mode de columna periodística d’opinió, els seus punts de vista, reflexions, propostes, explicacions o denúncies respecte dels temes que, lliurement, considerin més interessants, tant de la política municipal com d’altres àmbits.

Buscant cursos...

Novembre 2019

L'art de fer (bona) política

Alba Bou Jordà

Novembre 2019

Diàleg, però de debó

Juan Pedro Pérez Castro

Novembre 2019

Al costat dels qui ho necessiten

Jordi Ibern i Tortosa

Novembre 2019

2 nuevas propuestas a la papelera (0 de 3)

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Novembre 2019

25 de noviembre: ¡ni una más!

Sandra Patricia Daza Puente