Esteu aquí

Opinió Partits polítics

En aquesta pàgina es pengen mensualment les opinions dels i les portaveus dels grups polítics municipals, extretes de l’espai de què disposen a la revista municipal “el Prat”. En aquest espai, cada grup polític municipal pot exposar, a mode de columna periodística d’opinió, els seus punts de vista, reflexions, propostes, explicacions o denúncies respecte dels temes que, lliurement, considerin més interessants, tant de la política municipal com d’altres àmbits.

Buscant cursos...

Febrer 2019

2019, un año clave

Juan Pedro Pérez Castro

Febrer 2019

La inseguretat i les sensacions

Jordi Ibern i Tortosa

Febrer 2019

Pediatra de urgencias 24 horas 365 días

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Febrer 2019

Por un Prat libre de publicidad sexista

Cristina Simón Molina

Febrer 2019

Cap a les municipals

Lluís Mijoler Martínez

Febrer 2019

Els plats trencats

Immaculada Llopis Climent

Febrer 2019

La ocupación, un gran problema

Miguel Ángel Ochoa Oliva