Reciclem

TEMES: Nadal,Nadal
imatge_reciclatge.jpg

Durant les vacances de Nadal, els residus es multipliquen. Embolcalls de menjar, de joguines , ampolles de vidre i restes de menjar i altres deixalles s'acumulen a les nostres llars.

Per això és molt important que separem les nostres deixalles curosament, sempre tenint en compte que cal minimitzar el nombre d'elements que van a parar al contenidor gris

+ reciclatge per Nadal

Cal dipositar les ampolles al contenidor verd, sense tap

Es poden dipositar al contenidor de matèria orgànica (sense test ni guarniment). D’aquesta manera, aquests residus aniran a parar a l’Ecoparc i es convertiran en adob per a altres plantes i vegetals. També es podran portar a la deixalleria.

Els aparells de mida inferior a 25 cm  es poden dipositar als contenidors ubicats a comerços col·laboradors 

Cal dipositar les piles als contenidors distribuits a la ciutat 

Serveis

Recollida de contenidors

Servei de recollida separada dels residus generats als domicilis i als comerços.

Deixalleria Municipal

Instal·lació que gestiona els residus que necessiten un tractament especial.

Recollida de mobles i estris vells

Servei gratuït de recollida de mobles i estris vells.

Recollida de cartró comercial

Servei de recollida del cartró que es genera als comerços de la ciutat.

Recollida de roba

Servei de recollida de roba.

Recollida d'oli de cuina usat

Servei de recollida d'oli de cuina usat.

Recollida de piles

Recollida de piles, a través de més de 75 contenidors ubicats a edificis municipals i...

Recollida de làmpades i fluorescents

Recollida de làmpades i fluorescents per evitar que contaminin l’aigua i el medi ambient.