imatge_reciclatge.jpg

Durant les vacances de Nadal, els residus es multipliquen. Embolcalls de menjar, de joguines , ampolles de vidre i restes de menjar i altres deixalles s'acumulen a les nostres llars.

Per això és molt important que separem les nostres deixalles curosament, sempre tenint en compte que cal minimitzar el nombre d'elements que van a parar al contenidor gris

+ reciclatge per Nadal

Cal dipositar les ampolles al contenidor verd, sense tap

Es poden dipositar al contenidor de matèria orgànica (sense test ni guarniment). D’aquesta manera, aquests residus aniran a parar a l’Ecoparc i es convertiran en adob per a altres plantes i vegetals. També es podran portar a la deixalleria.

Els aparells de mida inferior a 25 cm  es poden dipositar als contenidors ubicats a comerços col·laboradors 

Cal dipositar les piles als contenidors distribuits a la ciutat 

Serveis

App Amb tu, un Prat millor

Una aplicació de col·laboració ciutadana per poder comunicar incidències a la via...

Recollida de residus associats amb la diabetis

Servei de recollida de residus que produeixen pacients que pateixen diabetis.

Protocol de tractament i abocament a la deixalleria de fibrociment

Resolem tots els dubtes sobre el tractament de residus de fibrociment

Recollida de contenidors

Servei de recollida separada dels residus generats als domicilis i als comerços.

Deixalleria Municipal

Instal·lació que gestiona els residus que necessiten un tractament especial.

Recollida de mobles i estris vells

Servei gratuït de recollida de mobles i estris vells.

Recollida de cartró comercial

Servei de recollida del cartró que es genera als comerços de la ciutat.

Recollida de roba

Servei de recollida de roba.