El Projecte Singular dona als joves l’oportunitat de rebre orientació professional i definir un itinerari ocupacional individual, d’aprendre una professió mitjançant una formació professionalitzadora i de fer pràctiques en una empresa, amb possibilitats d’accedir a un contracte laboral i/o retornar al sistema educatiu.

 

Dins el programa, els joves es poden formar com a Auxiliar de perruqueria, formació que correspon a un certificat de professionalitat de 330 h. L’horari del curs és a les tardes, de 15 a 20 h, a l’Institut Les Salines del Prat de Llobregat. També poden triar altres formacions que s’imparteixen en altres instituts de la comarca.

Durada: del gener al desembre del 2019.

El Projecte Singular s’adreça a persones joves d’entre 16 i 29 anys, en situació d’atur, majorment inscrites a la Garantia Juvenil, però també hi poden participar joves ocupats que cerquin una millora d’ocupació en el moment d’iniciar el programa, amb o sense graduat en ESO o CFGM i que no han continuat estudiant.

Subvencionen: