La formació és un aspecte essencial per a la posada en marxa i la consolidació de les empreses de recent creació. Per això us oferim un seguit d'accions formatives per l'emprenedoria.

Aquesta formació està definida passant per les diferents etapes de la transformació d’una idea de negoci en una empresa, tractant l’assumpció de riscos i prenent consciència de les principals dificultats dels moments inicials, assumint la gestió econòmica i fiscal de l’activitat i com no podria ser d’una altre manera amb un gran espai destinat a l’aspecte estratègic, comercial i de comunicació per captar clients.

 

*Si teniu interès en qualsevol d’aquests cursos, podeu inscriure-us trucant al telèfon 93 478 68 78, enviant un correu a elpratempren@elprat.cat o mitjançant la inscripció en línia.

7 d'abril de 9.30 a 12.30 hores

Adreçat a les persones que tenen una idea de negoci i volen crear la seva pròpia empresa. El curs dona a conèixer la eina que serveix per analitzar la viabilitat tècnica i econòmica de la idea de negoci. La sessió analitza què és un pla d’empresa, per a què serveix i la seva estructura.

21 d'abril de 9.30 a 14.00 hores

Ensenyar com fixar el preu dels productes o serveis i veure com aquesta decisió afecta a la viabilitat de la idea de negoci. Entendre com es fixen els preus dels productes o serveis. Comprendre la importància del marge.

5 de maig de 9.30 a 14.30 hores

L’objectiu d’aquest curs és el d’ajudar a les empreses-comerços a fer-se més visibles a Internet, aconseguir que els clients les trobin amb facilitat i que puguin augmentar les seves vendes i objectius comercials.

17 i 19 de maig de 14.30 a 16.30 hores

L’evolució de les noves tecnologies permet que actualment molts tràmits empresarials puguin realitzar-se de forma telemàtica, utilitzant internet a través de certificats digitals. L’objectiu d’aquesta sessió consisteix a explicar les utilitats que té el certificat digital de la Generalitat de Catalunya idcat perquè les noves persones autònomes es beneficiïn del seu ús.

2 de juny de 9.30 a 12.30 hores
Donar eines per fer un anàlisi comptable de la situació i saber prendre decisions. Analitzar la viabilitat econòmica i financera d'un projecte empresarial. Saber elaborar i interpretar un balanç, un compte de resultats i una previsió de tresoreria.

18 i 30 de juny  de 9.30 a 13.30 hores

Adquirir una metodologia de registre, càlcul i presentació dels seus models tributaris  per internet.

10, 16, 17 i 23 de juny de 14.00 a 17.00h

Aprendre a identificar objectius, mostrar els productes i serveis de forma atractiva, editar i publicar vídeos, evitar errors habituals, millorar la difusió, conèixer els dispositius a baix cost que poden millorar la qualitat dels nostres vídeos i experiències inspiradores d’èxit.

7 de juliol de 9.30 a 14.30h

Adquirir coneixements i habilitats per fer un bon networking, saber detectar oprtunitats de negoci, distingir entre networking i cooperació i emportar-se a casa oportunitats de negoci reals.

21 de juliol de 9.30 a 13.30 hores
Descobreix els models de negoci que et permeten arrancar o potenciar un projecte amb un baix nivell d’inversió i amb una gran introducció al mercat on et vols dirigir.

7, 8, 9, 14 i 15 de setembre de 14.00 a 17.00 hores

L’objectiu d’aquest curs és el de crear i optimitzar un perfil d’empresa a Instagram iTwitter. Conèixer el funcionament tècnic per publicar continguts i gestionar la comunitat de totes dues xarxes socials per fer-les créixer. Comunicació i creació de concursos i campanyes publicitàries.

27 i 29 de setembre de 9.30 a 13.30 hores
Com aconseguir les avantatges competitives que poden fer augmentar les ventes i obtindré major marge del teu negoci aplicant les estratègies adequades al teu negoci.

El Prat emprèn és un programa de formació presencial que consisteix en un seguit de tallers de curta durada. L'objectiu és reforçar l'assessorament individual, que busca donar resposta als problemes que es plantegen en el procés d'anàlisi del projecte empresarial i proporcionar eines i coneixements per millorar l'activitat emprenedora. 

A qui s'adreça?

A nous emprenedors i emprenedores i a empreses de recent creació.

Com s'hi pot accedir?

Cal inscriure’s prèviament. Podeu fer-ho per correu electrònic (elpratempren@elprat.cat), trucant al telèfon 93 478 68 78, a través de la seu electrònica, de les inscripcions en línia o presencialment, al Servei de suport a les persones emprenedores i a les empreses del Centre de Promoció Econòmica.

On i quan s’imparteixen els cursos?

Generalment, els cursos s’imparteixen al Centre de Promoció Econòmica. Els horaris dels cursos depenen de la programació.

Cost dels cursos

Gratuït.

*Aquests cursos estan subvencionat per la Diputació de Barcelona.

Documents relacionats

Oferta formativa 2021 (pdf - 200305 bytes)

Temes relacionats

Formació per a persones emprenedores

Oferta d’accions formatives per posar en marxa i consolidar un negoci.

Formació per a comerciants

Accions formatives per millorar la competitivitat del comerç local.

Formació contínua prioritàriament persones treballadores

Cursos de formació professional dirigits a treballadors i treballadores en actiu

Programes de suport i innovació per a l'empresa

Punt d'informació sobre serveis i recursos destinats a fomentar la consolidació empresa...

Servei de creació d'empreses

Conjunt de serveis d'acompanyament i suport a les persones que volen constituir una...

Sou comerciants?

Descobriu opcions per fer més competitiu el vostre negoci.

Voleu crear una empresa d'economia social ?

Serveis d'acompanyament per desenvolupar els vostres projectes d’economia social.

Segells de qualitat


Certificació ISO 9001