La formació és un aspecte essencial per a la posada en marxa i la consolidació de les empreses de recent creació. Per això us oferim un seguit d'accions formatives per l'emprenedoria.

Aquesta formació està definida passant per les diferents etapes de la transformació d’una idea de negoci en una empresa, tractant l’assumpció de riscos i prenent consciència de les principals dificultats dels moments inicials, assumint la gestió econòmica i fiscal de l’activitat i com no podria ser d’una altre manera amb un gran espai destinat a l’aspecte estratègic, comercial i de comunicació per captar clients.

 

*Si teniu interès en qualsevol d’aquests cursos, podeu inscriure-us trucant al telèfon 93 478 68 78, enviant un correu a elpratempren@elprat.cat o mitjançant la inscripció en línia.

6 i 8 de març de 2019

Horari: de 9:30 a 12:30 h

Objectiu:  Donar eines i recursos per gestionar els riscos i les dificultats que es trobarà una persona emprenedora en el procés d'engegar un projecte empresarial.

Continguts: 

 • Triangle Recompensa – Preparació - Riscos
 • Dedicació i preparació - El paral·lelisme amb l'alpinisme i l'esport de competició
 • Compromís vers implicació- Ous amb bacon: el porc i la gallina
 • Visió i valors: que ens uneix en un projecte empresarial?
 • Definir els punts forts i febles personals o d'equip en el procés d'emprendre

Expert:  Pedro A. Olivares Carreño, Màster en Coaching de Sistemes Relacionals i Màster en Desenvolupament organitzatiu i consultoria de processos. Enginyer Industrial.

Descarrega PDF (pdf - 139169 bytes)

14 de març de 2019

Horari: de 9.30 a 14.30 h.

Objectius: Dotar d'eines, coneixements i habilitats per marcar l’estratègia comercial dels emprenedors, necessària per captar els primers clients.

Continguts:

 • Com preparar un argumentari de vendes potent
 • Com trobar bases de dades del nostre client objectiu
 • Esdeveniments de networking per captar potencials clients
 • Com fer la trucada per concertar la visita comercial
 • Com preparar-se bé una entrevista de vendes
 • Fases de la venda i com fer-les bé
 • Tècniques de tancament de vendes
 • Seguiment de l’acció comercial. Com fer-lo

Experta: Mónica Mendoza – Energivity Consulting, SL

Descarrega PDF (pdf - 165579 bytes)

19 i 21 de març de 2019

Horari: de 9:30 a 13:30 h

Objectiu: L’objectiu d’aquest curs és poder observar els moviments emocionals i aprendre a entendre’ls, gestionar-los i tenir la capacitat de sentir totes aquestes emocions sense judicis ni expectatives per poder actuar en lloc de reaccionar.

Continguts:

 • Mapa de les  emocions a  l’hora d’emprendre. Identificar els  possibles estats emocionals del procés d’emprendre i saber gestionar-los
 • Valorar de forma objectiva els moviments d’emprendre. En quin punt et trobes.
 • Què sents i com et sents. Hàbits saludables a incorporar en el teu dia a dia
 • d’emprendre
 • Incorporar els hàbits per valorar en cada moment l’estat emocional. Com actuar
 • enlloc de reaccionar des del moment present
 • Seguir caminant amb intenció. Moviment circular: tots els finals són el principi, tots els principis són el final

Expert:  Francesc Roca Presas és formador de Mindfulness, Ioga i formació en gestió del canvi. La consultora “Recursos Propios” és una consultoria d’estratègia de desenvolupament humà i organitzacional.

Descarrega PDF (pdf - 213073 bytes)

26, 28 de març i 2 abril de 2019

Horari: de 14:30 a 16:30 h

Objectiu: L’objectiu d’aquest curs és el d’ajudar a les empreses-comerços a fer-se més visibles a Internet, aconseguir que els clients les trobin amb facilitat i que puguin augmentar les seves vendes i objectius comercials.

Continguts: 

 • Com poden trobar el meu negoci els nous clients?
 • Que és el SEO local i com aprofitar-lo
 • Pensem com busquen els meus clients i els seus interessos.
 • Kit d’eines per tal de que em trobi’m

Expert:  Mónica Vera és consultora de màrqueting digital en La Escucha Activa, Agencia Màrqueting Digital y Social Media.

Descarrega PDF (pdf - 366012 bytes)

4 d’abril
Horari: de 9.30 a 13.30 h.

En aquesta sessió l'objectiu és donar eines per fer un anàlisi comptable de la
situació i saber prendre decisions
Continguts:

 • Analitzar la viabilitat econòmica i financera d'un projecte empresarial
 • Determinar les necessitats financeres
 • Saber elaborar i interpretar un balanç, un compte de resultats i una previsió de tresoreria

Experts: Equip tècnic de creació d’empreses

Descarrega PDF (pdf - 226750 bytes)

10 d’abril de 2019

Horari: de 9:30 a 14:30 h.

Objectius: Ajudar a les empreses de nova creació a conèixer les eines per desenvolupar una identitat corporativa professional que els permeti assolir els seus objectius comercials.

Continguts:

 • El posicionament comercial: saber qui som i com volem ser percebuts.
 • La identitat corporativa per a la construcció de la marca: el logotip, el base line, el manual bàsic d’identitat corporativa.
 • La targeta de visita.
 • La web.
 • La presentació corporativa: com vendre el teu negoci a través d’un PDF: criteris de màrqueting en la redacció de continguts i el disseny.
 • Les xarxes socials: estratègia bàsica i plans de continguts.
 • E-Mailings i Newsletter: consells per a l’eficàcia comercial.
 • El fullet comercial: estructura i continguts.
 • Exercici pràctic per a l’elaboració d’una peça de comunicació.

Experta: Montserrat Codina Farriol

Descarrega PDF (pdf - 127674 bytes)

7 i 9 de maig de 2019

Horari: de 14:30 a 16:30 h

Objectiu: L’evolució de les noves tecnologies permet que actualment molts tràmits empresarials puguin realitzar-se de forma telemàtica, utilitzant internet a través de certificats digitals. L’objectiu d’aquesta sessió consisteix a explicar les utilitats que té el certificat digital de la Generalitat de Catalunya idcat perquè les noves persones autònomes es beneficiïn del seu ús.

Continguts: 

 • Com obtenir, instal·lar, exportar i eliminar el certificat digital.
 • Conèixer les utilitats del certificat digital.
 • Tràmits amb l’idcat a la Seu Electrònica de l’Agencia Tributària, Seu Electrònica de la Seguretat Social i Seu Electrònica de la Generalitat.

Expert:  Yolanda Presa Alamillos  - Ypaproject.

Lloc d'impartició i informació:

Centre de Promoció Econòmica, carrer Moreres, 48 – Ajuntament del Prat de Llobregat

Inscripció gratuïta i places limitades (15 places per taller)

Més informació: Elvira Aceves  A/e :  elpratempren@elprat.cat   Tel. 93 478 68 78

Descarrega PDF (pdf - 308340 bytes)

13 i 15 de maig 2019

Horari: de 15.30 a 19.30 hores

Objectius: Aquest taller vol acostar la mecànica dels impostos als petits empresaris/àries, per tal que a traves de la pràctica coneguin millor el seu contingut i puguin realitzar de forma independent o juntament amb els seus gestors, una millor planificació de la seva tributació.

Continguts sessió 1:

 • L'objectiu d'aquesta sessió és que totes les persones participants entenguin el contingut de les declaracions d'IRPF, a través de casos pràctics
 • Que totes les persones participants actualitzin els seus coneixements en matèria de l'IRPF

Continguts sessió 2: 

 • L'objectiu d'aquesta sessió és que totes les persones participants entenguin el contingut de les declaracions d'IVA que hauran de liquidar amb l'Agència Tributària (models 303 i 390), a través de casos pràctics
 • Que totes les persones participants actualitzin els seus coneixements en matèria de l'IVA

Experta: Yolanda Presa (ypaformació)

Descarrega PDF (pdf - 189267 bytes)

27, 29 i 30 de maig de 2019

Horari: de 14:30 a 16:30 h

Objectiu: Aprendre a aplicar la PNL en l’àmbit comercial, partint de com cada persona construeix la seva realitat, per passar per la gestió del fracàs i identificar les necessitats dels clients. L’objectiu és conèixer com millorar les habilitats de comunicació per tal de dur a terme comportaments reeixits, motivar-se, perdre pors i generar confiança en un mateix.

Continguts: 

 • Distingir models de relació vigents i assajar nous.
 • Eines i habilitats de comunicació per crear bon clima, expressió
 • i desenvolupament.
 • Explorar la comunicació interna: connexió amb tu mateix, auto coneixement.
 • Potenciar la capacitat de gestió pròpia, aprenentatge i canvi personal.
 • Propiciar converses de rellevància i transformació.
 • Aprendre a gaudir de tu mateix i de les teves relacions interpersonals

 

Expert:  Pep Navarro Sanchez – Puntiapar.cat

Lloc d'impartició i informació:

Centre de Promoció Econòmica, carrer Moreres, 48 – Ajuntament del Prat de Llobregat

Inscripció gratuïta i places limitades (15 places per taller)

Més informació: Elvira Aceves  A/e :  elpratempren@elprat.cat   Tel. 93 478 68 78

 

Descarrega PDF (pdf - 410287 bytes)

12 de juny de 2019

Horari: de 9.30 a 14.00 h.

Objectius: Ensenyar com fixar el preu dels productes o serveis i veure com aquesta decisió afecta a la viabilitat de la idea de negoci.

Continguts:

 • Primer pas: seleccionar els objectius dels preus
 • Segon pas: identificació del mercat i de la capacitat de compra
 • Tercer pas: determinació de la demanda
 • Quart pas: determinar la relació entre demanda, cost i benefici
 • Cinquè pas: analitzar els preus de la competència
 • Sisè pas: seleccionar una política de fixació de preus
 • Setè pas: seleccionar un mètode de fixació de preus
 • Vuitè pas: seleccionar el preu final
 • Com afecta el preu a la viabilitat de la meva idea?
 • Casos pràctics d'exemples reals

Experta: Eulàlia Balaña

Descarrega PDF (pdf - 182050 bytes)

El Prat emprèn és un programa de formació presencial que consisteix en un seguit de tallers de curta durada. L'objectiu és reforçar l'assessorament individual, que busca donar resposta als problemes que es plantegen en el procés d'anàlisi del projecte empresarial i proporcionar eines i coneixements per millorar l'activitat emprenedora. 

A qui s'adreça?

A nous emprenedors i emprenedores i a empreses de recent creació.

Com s'hi pot accedir?

Cal inscriure’s prèviament. Podeu fer-ho per correu electrònic (elpratempren@elprat.cat), trucant al telèfon 93 478 68 78, a través de la seu electrònica, de les inscripcions en línia o presencialment, al Servei de suport a les persones emprenedores i a les empreses del Centre de Promoció Econòmica.

On i quan s’imparteixen els cursos?

Generalment, els cursos s’imparteixen al Centre de Promoció Econòmica. Els horaris dels cursos depenen de la programació.

Cost dels cursos

Gratuït.

*Aquests cursos estan subvencionat per la Diputació de Barcelona.

Documents relacionats

Llistat formacio per a persones emprenedores 2019 (pdf - 263259 bytes)

Temes relacionats

Formació per a persones emprenedores

Oferta d’accions formatives per posar en marxa i consolidar un negoci.

Formació per a comerciants

Accions formatives per millorar la competitivitat del comerç local.

Formació contínua prioritàriament persones treballadores

Cursos de formació professional dirigits a treballadors i treballadores en actiu

Programes de suport i innovació per a l'empresa

Punt d'informació sobre serveis i recursos destinats a fomentar la consolidació empresa...

Servei de creació d'empreses

Conjunt de serveis d'acompanyament i suport a les persones que volen constituir una...

Sou comerciants?

Descobriu opcions per fer més competitiu el vostre negoci.

Voleu crear una cooperativa o una societat laboral?

Serveis d'acompanyament per desenvolupar els vostres projectes d’economia social.

Segells de qualitat


Certificació ISO 9001