Les microempreses i les petites empreses són els pilars de la generació d'ocupació i de renda al Prat de Llobregat. Per això us oferim formació per ampliar els vostres coneixements i afavorir el desenvolupament, el creixement i la consolidació empresarial. La formació consisteix en una sèrie de sessions i tallers de curta durada sobre diversos aspectes de la gestió empresarial.

Tallers 2023

28 de febrer de 2023 de 9.30 a 11.30

Donar eines per fer una anàlisi de la idea de negoci i determinar la viabilitat del projecte a nivell tècnic, de mercat i comercial, prendre decisions i planificar la posada en marxa del negoci. Presencial.

14 de març de 9.30 a 11.30

Donar eines per una anàlisi comptable de la situació i saber prendre decisions. Analitzar la viabilitat econòmica i financera d’un projecte empresarial. Saber elaborar i interpretar un balanç, un compte de resultats i una previsió de tresoreria. Presencial.

Descarrega PDF (pdf - 956408 bytes)

21 i 28 de març i 4 i 11 d’abril de 15.30 a 18.00

Informar i sensibilitzar en l’economia verda amb la finalitat de millorar la situació de l’activitat empresarial perquè sigui més sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Enfocament integral, contemplant el creixement econòmic i l’equitat social i la protecció del medi ambient. Coneixement de les energies alternatives, noves formes de gestió, noves formes de mobilitat, etc. Formació en línia.

Descarrega PDF (pdf - 1248816 bytes)

18 d’abril de 9.30 a 13.30

Informar sobre la contractació incentivada vigent en l’actualitat prenent com a fil conductor els contractes segons els col·lectius que gaudeixen de bonificació o reducció. Presencial.

Descarrega PDF (pdf - 130490 bytes)

26 d’abril de 15.00 a 18.00

Donar a conèixer el nou sistema de cotització del RETA per als treballadors per compte propi o autònoms. Formació en línia.

Descarrega PDF (pdf - 1403234 bytes)

20 i 27 d’abril i 4 i 11 de maig de 15.30 a 18.00

Implica el canvi de mentalitat a les empreses, afecta tots els departaments i la cultura de l’organització. Descobrirem eines, estratègies, models de lideratge, pautes d’organització, factors claus del procés, viabilitat econòmica, la importància de la ciberseguretat i el paper del Big Data en la transformació. Ens ajudarà a obrir les portes a nous mercats i disposar de millors eines per afrontar el creixement i la creació d’oportunitats. Procés imprescindible per a totes les empreses. Formació en línia.

Descarrega PDF (pdf - 1099678 bytes)

9 de maig de 9.30 a 14.00

Ensenyar com fixar el preu dels productes o serveis i veure com aquesta decisió afecta la viabilitat de la idea de negoci. Entendre com es fixen els preus dels productes o serveis. Comprendre la importància del marge. Presencial.

Descarrega PDF (pdf - 1193829 bytes)

16 de maig de 15.00 a 19.00

L’evolució de les noves tecnologies permet que actualment molts tràmits empresarials puguin realitzar-se de forma telemàtica, utilitzant internet a través de certificats digitals. L’objectiu d’aquesta sessió consisteix a explicar les utilitats que té el certificat digital de la Generalitat de Catalunya idcat perquè les noves persones autònomes es beneficiïn del seu ús. Presencial.

Descarrega PDF (pdf - 1078507 bytes)

8 i 15 de juny de 9.00 a 11.30

Informar sobre la normativa vigent respecte als Plans d’igualtat, visibilitzar la importància de desenvolupar polítiques d’igualtat promogudes des de recursos humans. Mostrar recursos i accions per identificar les necessitats del personal impulsant una cultura d’igualtat. Formació en línia.

3 d’octubre de 9.30 a 14.30

Formació sobre el mètode de selecció d’alt impacte per a Pimes, identificant les fases i dissenyant instruments personalitzats. Formació en línia.

Oferta formativa 2023 (pdf - 247231 bytes)

Díptic (pdf - 2366357 bytes)

Temes relacionats

Formació per a comerciants

Accions formatives per millorar la competitivitat del comerç local.

Formació contínua prioritàriament persones treballadores

Cursos de formació professional dirigits a treballadors i treballadores en actiu

Programes de suport i innovació per a l'empresa

Punt d'informació sobre serveis i recursos destinats a fomentar la consolidació empresa...

Servei de creació d'empreses

Conjunt de serveis d'acompanyament i suport a les persones que volen constituir una...

Sou comerciants?

Descobriu opcions per fer més competitiu el vostre negoci.

Voleu crear una empresa d'economia social ?

Serveis d'acompanyament per desenvolupar els vostres projectes d’economia social.

Segells de qualitat


Certificació ISO 9001