Projecte OIL

PRESENTACIÓ PROGRAMA

El projecte Distribució i Logística com a motor de la competitivitat a la zona Delta del Baix Llobregat (OIL) s’emmarca dins d’una estratègia territorial de desenvolupament econòmic promoguda i impulsada per ajuntaments de la comarca (Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi de Llobregat i el Prat de Llobregat), el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els principals agents econòmics i socials que conformen el Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat.

El projecte OIL ha obtingut finançament en el marc de la convocatòria de subvenció de la Diputació de Barcelona per promoure l’ocupació a la indústria local 2018-2020. Segueix la línia de treball que va ser iniciada a l’any 2016 amb el projecte Promoure l’ocupació a la indústria alimentària al Baix Llobregat.

 • Promoure la competitivitat del sector de la logística i la distribució a la zona Delta de la comarca del Baix Llobregat.
 • Fomentar la col·laboració públic-privada per identificar reptes i necessitats del sector.
 • Identificar els principals canvis que s’estan introduint en el sector a partir de la implantació de la indústria 4.0
 • Identificar els nous perfils professionals que s’estan generant i es generaran així com la transformació (nous requeriments) dels perfils clàssics.
 • Fomentar la inserció laboral de persones a l’atur mitjançant la millora de la seva ocupabilitat i el seu desenvolupament competencial.
 • Transferir els seus resultats a la resta de la comarca.

El projecte s’estructura en tres eixos fonamentals:

Eix 1: Concertació institucional i col·laboració públic-privada (territorial i sectorial)

Objectius

 • Conèixer de primera mà la realitat del sector i les seves potencialitats
 • Fomentar la col·laboració públic-privada en l’execució del projecte,
 • Realitzar una diagnosi de situació actual i tendències del sector de la distribució i la logística.

 

Eix 2: Enfortiment del model industrial local

Objectius

 • Conèixer les característiques de les empreses del sector de la logística i distribució del territori i el seu estat davant les noves tendències i necessitats de la logística 4.0
 • Establir vincles de col·laboració entre les empreses dels sectors seleccionats i els centres locals d’ocupació dels ajuntaments com a proveïdors de serveis (selecció de personal, formació, etc...).
 • Assessorar i acompanyar a les empreses en la implementació de nous sistemes vinculats amb la logística 4.0. Elaboració de pla formatiu i validació del mateix per part de les empreses

 

Eix 3: Retenció del talent i desenvolupament competencial de les persones

Objectius

 • Analitzar la demanda d’ocupació de persones treballadores en situació d’atur o en millora de feina. Identificar persones vinculades o amb interès d’ocupar-se en els sectors d’activitat seleccionats amb perfils diversos pel que fa al nivell de formació, d’experiència laboral i d’expectatives ocupacionals.
 • Potenciar l’atracció de talent en les professions del sector mitjançant l’articulació d’accions de coneixement sobre la diversitat de perfils i les oportunitats de generació d’ocupació en el sector.
 • Dissenyar itineraris personalitzats de millora de l’ocupabilitat amb una visió integral
 • Definir i dissenyar plans formatius de capacitació o reciclatge professional (millora de la qualificació) de persones treballadores que s’adeqüin al requisits de les empreses, en un marc de participació i corresponsabilitat dels ens locals amb els agents que operen al territori.