Ofertes del Servei Local d’Ocupació i borses de treball externes

En aquest espai podràs trobar un recull d'ofertes laborals de les empreses de la ciutat,  gestionades pel Servei Local d’Ocupació,  i difusió de borses de treball externes.

Ofertes de treball de la XALOC

Ofertes de feina del Servei Local d'Ocupació a través de la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació, impulsada per la Diputació de Barcelona . Per accedir a les ofertes has de realitzar inscripció, pots posar-te en contacte amb el servei telefònicament 934786878 o via email slo@elprat.cat. Pots trobar més ofertes a la nostra Borsa de treball dintre de la xarxa XALOC.

Oficials i peons per treballs de muntatge i desmuntatge de material aïllant tèrmic, i calorifugat en canonades de planta industrial i taller. CONTRACTE per obra o servei de durada indeterminada. SOU segons conveni/ categoria (14 pagues).  Més info ref: 301632

Torn convencional i fressadora. Rectificar peces i components mecànics. Manteniment i reparació de les màquines per tal de mantenir i garantir el bon funcionament de les mateixes. Més info ref: 301816

Control factures de mercaderies, serveis i devolucions. Responsable de: comptabilització de facturació i resolución d'incidències de les botigues. S'especialitzarà en una de les següents àrees: proveïdors, devolucions o facturació. Seguiment. Plantejar solucions a les incidències de facturació. Compliment dels procediments establerts per a la facturació, fluxes de mercadería i gestió de l'estoc. Més info ref:  302256

Vigilancia: rondes, control d'accessos, control de monitors. CONTRACTE inicial temproal prorrogable. SOU 1.200 bruts mensuals +3 pagues extres + plus festivitat. BONUS de 150-300 euros per festius nadal treballats. Més info ref: 302315

Vendà telefónica per empresa d'assegurances. Detectar oporutinitats de negoci. Contactar amb els clients amb els diferents productes, serveis, promocions, llançaments i campanyes de l'empresa. CONTRACTE INDEFINIT amb període de prova de 6 mesos. Més info ref: 302311

Tasques comptables per assessoria laboral, comptable i fiscal. Ordenar, arxivar i comptabilitzar factures, bancs, nòmines, amortitzacions. Gestió d'impostos: IRPF, IVA, etc. CONTRACTE inicial 6 mesos prorrogable a indefinit. Més info ref: 302252

Tasques administratives per departamento laboral a assessoria fiscal, laboral i comptable. Confecció de nòmines. Tramitar altes i baixes a la seguretat social (Sistema RED). Confeccionar contractes (Contrat@). Confeccionar models IRPF (AEAT) i assegurances socials (SILTRA). CONTRACTE INICIAL 6 mesos prorrogable a Indefinit. JORNADA.  Més info ref: 302249

Gestions i assessorament fiscal i comptable per a gestoria. Comptabilitat i fiscalitat de societats, IVA, societats, Intrastat, declaracions operacions comunitàries. Estimació directa i indirecta simplificada. Estimació objectiva. Liquidacions trimestrals i anuals. Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques. Declaracions de no residents. CONTRACTE INDEFINIT amb un periode de prova de 3 mesos. Més info ref: 302666

Assessorament laboral per gestoria: contractes, nòmines, càlculs quitances, jubilacions, incapacitats, altes i baixes a la segurtat social, expedients de regulació, acomiadaments, altes empreses, empleats de la llar, autònoms. CONTRACTE INDEFINIT amb un periode de prova de 6 mesos. Més info ref: 302664

Tasques administratives per empresa d'instal·lacions: confecció i seguiment de pressupostos, gestió de comandes a proveïdors, registre d'albarans de compra, altres. CONTRACTE per SUPLÈNCIA baixa paternal fins 07/04/2021. Més info ref: 302771

Operari/a de triatge de residus. Triatge de plàstic, cartró, palets i altres. CONTRACTE BONIFICAT adreçat a persones amb certificat de discapacitat igual o superior al 33% per cobrir baixa de 2 mesos. Més info ref: 302801

Conducció de tràiler a nivel local i nacional. SOU: 24.296,50 bruts/ 14 pagues. Més info ref: 302819

Tasques de magatzem amb maneig de carretilla elevadora i frontal desde 1,5 a 28 tons. de capacitat. Càrrega i descàrrega de camions i de contenidors, trincatge de mercaderia en contenidor, recollida dels materials. Més info ref: 303023

Tasques administratives de facturació, comptabilitat, planificació, agenda. CONTRACTE INICIAL a temps parcial per període de 3 mesos prorrogable. Més info ref: 303229

Suport administratiu a departament tràfic terrestre. SOU: 22.000 bruts anuals/ 16 pagues. Més info ref: 303227

Assessorament en productes financers i asseguradors. Captació de clients. Gestió de la cartera de clients. Barem salarial 18.000-24.000 anuals bruts (12 pagues). CONTRACTE MERCANTIL. L'empresa ofereix un Pla de formació i capacitació durant 4 anys, amb possibilitats de gerenciar una oficina de la companyia superat aquest període. Més info ref: 303218

Atenció a clients. Albarans. Abonaments. Cobraments. Reclamacions. Quadre de venda. Facturació. Comptabilitat. Creació i actualització de bases de dades. Control de l'estoc. Classificació, arxiu d'expedients i documentació, dades de clients. Gestió mailing i correu ordinari. Fotocòpies i fax. Gestió d'incidències. CONTRACTE inicial 3 mesos, prorrogable. Més info ref: 303215

Borses de treball i ofertes externes

l’Hospital Clínic de Barcelona necessita incorporar professionals podeu consultar les ofertes aquí:

https://www.clinicbarcelona.org/asistencia/trabaja-con-nosotros/ofertas-de-trabajo

Unió de Pagesos manté la crida que va iniciar el 25 de març i ens han confirmat que cal omplir el formulari i es posaran en contacte amb tu: https://uniopagesos.cat/campanya-agraria-2020/

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya manté les Borses de treball d’emergència, pots consultar-les aquí i inscriure’t a cada una: https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inic

ACRA ha obert una borsa de treball per a persones que vulguin treballar en l'atenció a les persones grans, especialment personal per a cobrir vacants d'auxiliars de geriatria. No importa la teva edat. Si et manca homologar titulació, si t’has jubilat fa un màxim de dos anys, però creus que pots ser útil i que t’agradaria treballar en el sector. Més informació i inscripcions: 93 414 11 51 | ocupacio@acra.cat | web