Ofertes del Servei Local d’Ocupació i borses de treball externes

En aquest espai podràs trobar un recull d'ofertes laborals de les empreses de la ciutat,  gestionades pel Servei Local d’Ocupació,  i difusió de borses de treball externes.

Ofertes de treball de la XALOC

Ofertes de feina del Servei Local d'Ocupació a través de la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació, impulsada per la Diputació de Barcelona . Per accedir a les ofertes has de realitzar inscripció, pots posar-te en contacte amb el servei telefònicament 934786878 o via email slo@elprat.cat. Pots trobar més ofertes a la nostra Borsa de treball dintre de la xarxa XALOC.

Control factures de mercaderies, serveis i devolucions. Responsable de: comptabilització de facturació i resolución d'incidències de les botigues. S'especialitzarà en una de les següents àrees: proveïdors, devolucions o facturació. Seguiment. Plantejar solucions a les incidències de facturació. Compliment dels procediments establerts per a la facturació, fluxes de mercadería i gestió de l'estoc. Més info ref:  304817

Tasques comptables per assessoria laboral, comptable i fiscal. Ordenar, arxivar i comptabilitzar factures, bancs, nòmines, amortitzacions. Gestió d'impostos: IRPF, IVA, etc. CONTRACTE inicial 6 mesos prorrogable a indefinit. Més info ref: 302252

Gestions i assessorament fiscal i comptable per a gestoria. Comptabilitat i fiscalitat de societats, IVA, societats, Intrastat, declaracions operacions comunitàries. Estimació directa i indirecta simplificada. Estimació objectiva. Liquidacions trimestrals i anuals. Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques. Declaracions de no residents. CONTRACTE INDEFINIT amb un periode de prova de 3 mesos. Més info ref: 302666

Assessorament laboral per gestoria: contractes, nòmines, càlculs quitances, jubilacions, incapacitats, altes i baixes a la segurtat social, expedients de regulació, acomiadaments, altes empreses, empleats de la llar, autònoms. CONTRACTE INDEFINIT amb un periode de prova de 6 mesos. Més info ref: 302664

Assessorament en productes financers i asseguradors. Captació de clients. Gestió de la cartera de clients. Barem salarial 18.000-24.000 anuals bruts (12 pagues). CONTRACTE MERCANTIL. L'empresa ofereix un Pla de formació i capacitació durant 4 anys, amb possibilitats de gerenciar una oficina de la companyia superat aquest període. Més info ref: 303218

Anàlisis de balanços Planificació tresoreria. Gestió de crèdit. Conciliació de comptes estrangers. Preparació d'impostos per a les administracions publiques. Seguiment presupostari/ Rolling Forecast. Control mensual tancaments operatius (sector logístic). Generació informes mensuals, trimestrals i anuals. Auditories externes i internes. Més info ref: 303547

Assessoria cerca administratiu/va per departament laboral: confecció de nòmines, contractes, tramitacions seguretat social, interpretació i aplicación de convenis col·lectius. CONTRACTE BONIFICAT (INDEFINIT) adreçat a persones amb certificat de discapacitat igual o superior al 33%. HORARI: dilluns i dijous de 8:45 a 13:30h i de 16-19:30h. Dimarts, dimecres i divendres de 8:45 a 15h. Més info ref: 303958

Assessoria cerca asesor/a fiscal - comptable. Seguiment de la comptabilitat del client. Confecció d'impostos. Tramkitació AEAT, assistència inspeccions i confecció recursos. SOU: 35.000 bruts anuals /12 pagues. HORARI: dilluns i dijous de 8:45 a 13:30h i de 16-19:30h. Dimarts, dimecres i divendres de 8:45 a 15h. Més infor ref: 303960

Comptabilitat general: compres, vendes i proveïdors. Administració, control i conciliació bancària. Facturació de clients, control de tresoreria, comptabilitat costos, control de pagament a clients. Reporting i anàlisis junt amb la Direcció Financera. SOU: barem 20.000-24.000 anuals bruts. CONTRACTE inicial 6 mesos + 6 mesos + Indefinit. Més info ref: 304090

Tasques d'arxiu. CONTRACTE BONIFICAT adreçat a persones amb certificat de discapacitat igual o superior al 33%, temporal per 3 mesos. SOU: 13.300 bruts anuals. Més info ref: 305329

Suport al cap de departament de rrhh. Control horari. Administració de personal. Control de formacions. Altres gestions. CONTRACTE INDEFINIT A TEMPS PARCIAL amb possibilitat d'ampliació a jornada completa. Més info ref: 306073

Empresa agroalimentària cerca professional per tasques de caixa; atenció al client; introducció de dades derivades de l'activitat de magatzem, control de l'estoc, abonaments, albarans, expedició de factures; seguiment de l'estoc, gestió d'incidències i quadre d'inventari; gestió documental de transport. Més info ref: 306076

Formador/a i treballador/a agrícola. Realitzar formació en agricultura i jardineria. Donar suport a les tasques agràries de la finca: panificació i implantació de cultius i sistema de reg, aplicación de fertilitzants, control de plagues i malalties, aplicació de fitosanitaris, collita del producte, control de material i estoc. CONTRACTE inicial 6 mesos. Més info ref: 305362

Oficials i peons per treballs de muntatge i desmuntatge de material aïllant tèrmic, i calorifugat en canonades de planta industrial i taller. CONTRACTE per obra o servei de durada indeterminada. SOU segons conveni/ categoria (14 pagues).  Més info ref: 301632

Pintura de pisos, locals, oficines, naus industrials. Preparació de la zona de treball: organitzar, tapar i/o protegir els elements dels espais. Sanejament, reparació, pintura i revestiment; rascar, polir amb paper de vidre manualment o amb equip mecànic. Reparació dels suports amb massilla i/o productes de relacionats; aplicación de productes de pintura manualment o amb equip mecànic; retirada d'elements de protecció. CONTRACTE inicial 1 mes amb possibilitats de continuïtat. Més info ref: 305809

Recepció de material a moll. Col·locació de mercaderia. Atenció i venda a clients amb TPV. Cobrament en efectiu o VISA. Quadre de Caixa. Neteja i manteniment de la botiga. CONTRACTE inicial 6 mesos pa temps parcial prorrogable a Indefinit. Més info ref: 305772

Tècnic/a de manteniment i instal·lació de tot tipus de portes: vidres, industrials, garatge, molls de càrrega. Coneixement de soldadura. SOU: barem 20.000-30.000 anuals bruts/ 14 pagues. CONTRACTE: 6 mesos + indefinit. Més info ref: 304490

Fabricació i muntatge de portes metàl·liques i serralleria en general. CONTRACTE inicial temporal prorrogable a indefinit. SOU: segons conveni. Més info ref: 304941

Reparació d'elements i subconjunts electromecànics. Realització de revisions electromecàniques programades i no programades en equips i sistemes. Verificació del funcionament de sistemes i components electromecànics. Muntatge i desmuntatge de componenets de sistemes electromecànics. Proposició d'accions de manutenció a equips i sistemes. Organització de l'execució del manteniment correctiu i preventiu. Més info ref: 305112

Realitzar el manteniment elèctric de la maquinària i de les instal·lacions de l'empresa. Diagnosticar, proposar i planificar els recursos per a poder dur a terme les tasques de manteniment. Interpretació d'esquemes elèctrics. Reparació d'avaries en variadors de freqüència, arrencadors, convertidors de CC. Diagnosticar errors en programació PLC amb STEP7. Programació de PLCs, Siemens, ... Manteniment preventiu i suport en reparacions de maquinària. SOU: negociable. CONTRACTE PER RELLEU DE JUBILACIÓ PARCIAL i posterior INDEFINIT. Més info ref: 305462

Cuina mediterránea. Elaboració de tapes i menús. Contracte inicial temproal prorrogable a indefinit. Més info ref: 304667

Infermer/a per residencia geriàtrica. Assistència i administració de la medicació. Observar i recollir les dades clíniques necessàries per al control dels/les pacients. Supervisar la preparació de l'habitació, recepció i estada del/la pacient. Control dels àpats. Higiene. Medicació. Més info ref: 304172

Empresa del sector agroalimentari cerca professionals amb experiència contrastada en el maneig de carretilla frontal i traspaleta eléctrica amb plataforma. SOU: barem 18.000-21.000 anuals bruts. Més info ref: 306074

Borses de treball i ofertes externes

El Laboratori de Referència de Catalunya ubicat al Prat de Llobregat ha obert noves convocatòries per a la contractació de  1 Analista programadors/a d’Interoperabilitat i 2 Analista programadors/es d’Angular. Per a més info : https://www.lrc.cat/ca/treballa-amb-nosaltres/

ACRA ha obert una borsa de treball per a persones que vulguin treballar en l'atenció a les persones grans, especialment personal per a cobrir vacants d'auxiliars de geriatria. No importa la teva edat. Si et manca homologar titulació, si t’has jubilat fa un màxim de dos anys, però creus que pots ser útil i que t’agradaria treballar en el sector. Més informació i inscripcions: 93 414 11 51 | ocupacio@acra.cat | web

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya manté les Borses de treball d’emergència, pots consultar-les aquí i inscriure’t a cada una: https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inic

l’Hospital Clínic de Barcelona necessita incorporar professionals podeu consultar les ofertes aquí:

https://www.clinicbarcelona.org/asistencia/trabaja-con-nosotros/ofertas-de-trabajo

Unió de Pagesos manté la crida que va iniciar el 25 de març i ens han confirmat que cal omplir el formulari i es posaran en contacte amb tu: https://uniopagesos.cat/campanya-agraria-2020/

L’empresa Aigües del Prat ha obert convocatòria per a la creació d’una borsa de treball de peons. Per a més info: https://www.aiguesdelprat.cat/es/ofertes-de-treball