Ofertes del Servei Local d’Ocupació i borses de treball externes

En aquest espai podràs trobar un recull d'ofertes laborals de les empreses de la ciutat,  gestionades pel Servei Local d’Ocupació,  i difusió de borses de treball externes.

Ofertes de treball de la XALOC

Ofertes de feina del Servei Local d'Ocupació a través de la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació, impulsada per la Diputació de Barcelona . Per accedir a les ofertes has de realitzar inscripció, pots posar-te en contacte amb el servei telefònicament 934786878 o via email slo@elprat.cat. Pots trobar més ofertes a la nostra Borsa de treball dintre de la xarxa XALOC.

Control factures de mercaderies, serveis i devolucions. Responsable de: comptabilització de facturació i resolución d'incidències de les botigues. S'especialitzarà en una de les següents àrees: proveïdors, devolucions o facturació. Seguiment. Plantejar solucions a les incidències de facturació. Compliment dels procediments establerts per a la facturació, fluxes de mercadería i gestió de l'estoc. Més info ref:  304817

Tasques comptables per assessoria laboral, comptable i fiscal. Ordenar, arxivar i comptabilitzar factures, bancs, nòmines, amortitzacions. Gestió d'impostos: IRPF, IVA, etc. CONTRACTE inicial 6 mesos prorrogable a indefinit. Més info ref: 302252

Gestions i assessorament fiscal i comptable per a gestoria. Comptabilitat i fiscalitat de societats, IVA, societats, Intrastat, declaracions operacions comunitàries. Estimació directa i indirecta simplificada. Estimació objectiva. Liquidacions trimestrals i anuals. Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques. Declaracions de no residents. CONTRACTE INDEFINIT amb un periode de prova de 3 mesos. Més info ref: 302666

Assessorament laboral per gestoria: contractes, nòmines, càlculs quitances, jubilacions, incapacitats, altes i baixes a la segurtat social, expedients de regulació, acomiadaments, altes empreses, empleats de la llar, autònoms. CONTRACTE INDEFINIT amb un periode de prova de 6 mesos. Més info ref: 302664

Assessorament en productes financers i asseguradors. Captació de clients. Gestió de la cartera de clients. Barem salarial 18.000-24.000 anuals bruts (12 pagues). CONTRACTE MERCANTIL. L'empresa ofereix un Pla de formació i capacitació durant 4 anys, amb possibilitats de gerenciar una oficina de la companyia superat aquest període. Més info ref: 303218

Assessoria cerca administratiu/va per departament laboral: confecció de nòmines, contractes, tramitacions seguretat social, interpretació i aplicación de convenis col·lectius. CONTRACTE BONIFICAT (INDEFINIT) adreçat a persones amb certificat de discapacitat igual o superior al 33%. HORARI: dilluns i dijous de 8:45 a 13:30h i de 16-19:30h. Dimarts, dimecres i divendres de 8:45 a 15h. Més info ref: 303958

Assessoria cerca asesor/a fiscal - comptable. Seguiment de la comptabilitat del client. Confecció d'impostos. Tramkitació AEAT, assistència inspeccions i confecció recursos. SOU: 35.000 bruts anuals /12 pagues. HORARI: dilluns i dijous de 8:45 a 13:30h i de 16-19:30h. Dimarts, dimecres i divendres de 8:45 a 15h. Més infor ref: 303960

Comptabilitat general: compres, vendes i proveïdors. Administració, control i conciliació bancària. Facturació de clients, control de tresoreria, comptabilitat costos, control de pagament a clients. Reporting i anàlisis junt amb la Direcció Financera. SOU: barem 20.000-24.000 anuals bruts. CONTRACTE inicial 6 mesos + 6 mesos + Indefinit. Més info ref: 304090

Suport al cap de departament de rrhh. Control horari. Administració de personal. Control de formacions. Altres gestions. CONTRACTE INDEFINIT A TEMPS PARCIAL amb possibilitat d'ampliació a jornada completa. Més info ref: 306073

Empresa agroalimentària cerca professional per tasques de caixa; atenció al client; introducció de dades derivades de l'activitat de magatzem, control de l'estoc, abonaments, albarans, expedició de factures; seguiment de l'estoc, gestió d'incidències i quadre d'inventari; gestió documental de transport. Més info ref: 306076

Suport en la descripció de processos i identificació de controls durant la implantació del projecte EASIER-SAP. Redacció dels procediments per a cada cicle en coordinació amb els diferents departaments: normativa, fluxos, raports, controls, documentació, altres. BAREM SALARIAL: 25.000-27.000 bruts any. Mé info ref: 307469

Compres: sol·licitud, registre i control de targetes de gasoil i peatges. Facturació: consums de gasoil, entrega de material taller i vestuari a conductors. Control de compres de gasoil depòsits propis, taller pintura i rentat. Sol·licituds de compra: gestió de comadnes, seguiment i control d'albarans. Gestió de danys: registre i gestió de reclamacions amb clients, documentació, reclamació proveïdors, facturació autoassegurances. CONTRACTE TEMPORAL x baixa per període de 8-10 mesos. Més info ref: 307699

Facturació. Gestió de documentació. Empresa de comerç a l'engròs de fruites i hortalissses. SOU: 22.847,70 nruts anuals/ 12 pagues. CONTRACTE inicial 3 mesos prorrogable a indefinit. Més info ref: 307662

Introducció d'assentaments comptables dels clients per assessoria. CONTRACTE inicial 1 any prorrogable a Indefinit. JORNADA 20h. Setmanals. SOU: 9.170,258 bruts/ 12 pagues. Més info ref: 308396

Atenció a clients i proveïdors per empresa de comerç a l'engròs de productes del mar: entregues, comandes, factures, albarans, gestió d'incidències. Documents. Controls, seguiment de correspondencia i resta de comunicacions. Análisis i estudis: informs, estadístiques. Gestió telefònica. Altes de clients. Seguiment i reclamació de cobraments. FESTIUS: diumenges i dilluns. JORNADA PARCIAL 24h.Setmanals. Més info ref: 308395

Segar gespa, desbrossar. CONTRACTE per 4 mesos (període d'estiu), bonificat adreçat a persones que aportin certificat de discapacitat. SOU: 13.300 bruts anuals / 14 pagues. Més info ref: 307899

Tasques d'horticultura. Magatzem. Conservació i neteja del lloc de treball. CONTRACTE inicial temporal per 6 mesos. SOU: 13.300 bruts anuals/ 14 pagues. Més info ref: 307885

Venda d'assegurances per noves oficines. Visites i atenció telefónica a comerços, empreses, particulars. SOU base: 12.000 bruts anuals + comissions. Més info ref: 306456

Adjunt a gerent de botiga d'alimentació i articles de la llar. Realització de comandes de mercaderies. Desenvolupament i optimització en els processos operatius de la botiga. Comptabilització dels minvaments. Control periòdic de la qualitat i rotació d'articles. Presentació i implementació d'informes de botiga diaris. Gestió de reclamacions de clients. Gestió i suport d'equips. Impartir formació inicial i continua al personal de botiga. Planificació i elaboració de la previsió de vendes i productivitat. Elaboració de plans de treball. Inventari. PERÍODE PROVA 4 MESOS. Més info ref: 306611

Comercial per empresa de venda d'equips de separació magnètica i imans. Seguiment de la cartera de clients, cerca de nous clients, realització d'ofertes, gestió de comandes, relacions comercials amb fàbrica a Itàlia i Xina. Taques des d'oficina. CONTRACTE: indefinit amb 1 mes de prova. SOU: 26.600 anuals bruts/ 14 pagues. Més info ref: 306769

Selecció de fruita i envasat. DISPONIBILITAT PER INCORPORAR-SE DE FORMA IMMEDIATA. Feines esporàdiques. Més info ref: 307155

Envasat d'aliments i altres tasques de suport a obrador de forn/pastisseria. CONTRACTE inicial 6 mesos prorrogable. SOU: 11.000 bruts anuals a raó de jornada de 30h. Setmanals. ROTACIÓ DE TORN cada 15 dies. Més infor ref: 307466

Assesssorament i venda al detall a òptica. Organtizació i condicionament de la botiga. Control de l'estoc. Verificació recepció i lliurament de demanats. Reposició. Detectar i proposar oportunitats de venda. SOU: segons conveni, 16 pagues. FESTIUS: diumenge + 1 dia de dilluns a dissabte. Més info ref: 307893

Venda per empresa de comerç a l'engròs de productes del mar. Atenció al client. Venda de productes. Gestió de comandes i cobraments. Organització de l'estoc. Seguiment de la competència. Neteja del material i zona de treball. CONTRACTE inicial 6 mesos. Més info ref: 307775

Prospecció comercial per empresa de transport. Desenvolupament, gestió i seguiment de comptes. CONTRACTE per 3 mesos. SOU: 1.166,66 bruts / mes. Més info ref: 308113

Venda a carnisseria-xarcuteria. Atenció al client. Elaboració i producció de productes. SOU: segons conveni/ 12 pagues. Més info ref: 308105

Atenció al client per campanya NATURGY. CONTRACTE inicial temporal a temps parcial 3 mesos + 9 mesos + Indefinit. SOU: 788 bruts x 12 pagues (jornada parcial 20h. Setmanals). Més info ref: 308225

Captació de clients per ORANGE Empreses. CONTRACTE inicial 3 mesos a temps parcial + 9 mesos + Indefinit. SOU: 788 bruts x 12 pagues (jornada 20h. Setmanals). Més info ref: 308224

Suport en l'elaboració de projectes d'obra, activitats i instal·lacions elèctriques, tèrmiques, ventilació, confecció de plànols i esquemes en Autocad. Gestions administratives. Realització de pressupostos. Suport als tècnics d'oficina. CONTRACTE PER INTERINITAT de 6 mesos. SOU: 15.000 bruts/any 14 pagues. Més info ref: 307882

Peó de la construcció. CONTRACTE per obra de durada 3 anys. Més info ref: 308108

Tècnic/a de manteniment i instal·lació de tot tipus de portes: vidres, industrials, garatge, molls de càrrega. Coneixement de soldadura. SOU: barem 20.000-30.000 anuals bruts/ 14 pagues. CONTRACTE: 6 mesos + indefinit. Més info ref: 304490

Fabricació i muntatge de portes metàl·liques i serralleria en general. CONTRACTE inicial temporal prorrogable a indefinit. SOU: segons conveni. Més info ref: 304941

Reparació d'elements i subconjunts electromecànics. Realització de revisions electromecàniques programades i no programades en equips i sistemes. Verificació del funcionament de sistemes i components electromecànics. Muntatge i desmuntatge de componenets de sistemes electromecànics. Proposició d'accions de manutenció a equips i sistemes. Organització de l'execució del manteniment correctiu i preventiu. Més info ref: 305112

Electricista oficial de 1ª per instal·lacions elèctriques a edificis industrials. SOU: 1.717 bruts/mes x 12 pagues. CONTRACTE inicial obra o servei prorrogable. INCORPORACIÓ EL MÉS AVIAT POSSIBLE. Més info ref: 307164

Control del funcionament de les instal·lacions generals, el seu manteniment preventiu i correctiu. Relació amb proveïdors. CONTRACTE inicial 6 mesos prorrogable. Més info ref: 307778

Soldadura per punts dels xassís de fonts d'aigua. Soldadura oxiacetilènica i estany del tub de coure que envolta al depòsit. Soldadura TIG de tubs d'entrada d'entrada i sortida del depòsit. Soldadura de plats de fonts empotrades i alguns plats. CONTRACTE 6 mesos + indefinit (1 mes prova). Més info ref: 308037

Fabricació i llançament de nous productes de cosmètica al mercat. Supervisar directament les activitats de fabricació. Aplicació normativa vigent. Preparar i supervisar la documentació técnica, l'arxiu documental dels diferents productes. Revisar i evaluar incidències i reclamacions. Comunicar a les autoritats sanitàries qualsevol canvi o modificació que es produeixi en la instal·lació. SOU: 2.211,17 bruts *14 pagues. Més info ref: 308122

Cuina mediterránea. Elaboració de tapes i menús. Contracte inicial temproal prorrogable a indefinit. Més info ref: 304667

Treballs de producció, emmagatzematge, neteja, control del producte a carta. Sota les ordres del cap de cuina. Portar partida a l'hora del servei. CONTRACTE inicial temporal prorrogable a indefinit. SOU: segons conveni/ 12 pagues. Més info ref: 307465

Cambrer/a per restaurant servei de menús i tapes. Servir taules, barra. Manteniment del local. Cobrament. CONTRACTE inicial temporal prorrogable a Indefinit. SOU: 1.200 nets mensuals/12 pagues. Més info ref: 308103

Neteja d'instruments, maquinàries, fogons i de la cuina en general; col·locació de les mercaderies al magatzem; preparació i neteja dels aliments; elaboració de determinats plats senzills. CONTRACTE temporal per període de 5 mesos. Més info ref: 308398

Infermer/a per residencia geriàtrica. Assistència i administració de la medicació. Observar i recollir les dades clíniques necessàries per al control dels/les pacients. Supervisar la preparació de l'habitació, recepció i estada del/la pacient. Control dels àpats. Higiene. Medicació. Més info ref: 304172

Recepció i acollida de la persona usuària. tutoria i seguiment de la persona. Fomentar l'autonomia segons les seves necessitats i indicacions del Pla individual d'atenció interdisciplinària. Promoure, ajudar i realitzar la higiene personal, vigilar i promoure la cura de la imatge personal, administrar aliments, col·laborar en la correcta administració de medicaments i cures, mantenir l'ordre de l'habitació i condicions higienicosanitàries, preparar la persona per a trasllats d'emergència i acompanyament, col·laborar en activitats lúdiques. Més info ref: 306944

Esteticient per tractaments de bellessa: tractaments facials, massatges, depilació, maquillatge, altres. Més info ref: 308394

Manteniment de bases de dades acutals. Neteja de la base de dades de productes i proveïdors per a la implementació de SAP EASIER. Assegurar una adequada qualitat de les dades, per a la transició entre tots dos sistemes, així com la adequació entre els diferents procesos associats i la relació entre les diferents àrees implicades. SOU: 17.568 bruts anuals / 14 pagues. CONTRACTE per període de 9 mesos. Més info ref: 307331

Extracció-impressió i gestió de l'arxiu de factures. Scanning diari i validació de factures de proveïdors. Gestió d'incidències preu-qualitat. Atenció consultes de proveïdors. Gestió de notes de càrec diari per Espanya i Portugal. Col·laboració en la cerca de factures per a la generació de la Declaració Intrastat. CONTRACTE per període de 6 mesos. SOU: 19.000 anuals bruts/ 14 pagues. Més info ref: 307328

Garantir la fidelitat i integració de les dades en els diferents sisemes. Preparar la sincronització dels futurs sitemes a integrar. Assegurar la consistencia de les dades que intervenen al e-commerce. Analitzar la sincronització entre l'actual BBDD i SAP, detectant les dades no sincronitzades o faltants. Seguiment de les dades compartides entre Master Data i Content, relatives a l'eccomerce. Suport en activitats de neteja de les properes fases de implementació i gestió d'incidències. SOU: 23.000 bruts anuals/ 14 pagues. CONTRACTE per període de 9 mesos. Més info ref: 307315

Instal·lar i configurar equips informàtics per sector hostaleria. Instal·lar i configurar wifi i routers. Instal·lacions de xarxa. Donar formació a usuaris i suport remot. Instal·lar i configurar càmeres. Servei post-venda. SOU segons conveni. Més info ref: 308223

Transportar menjar en vehicle. Preparar les comandes. CONTRACTE 1 any -bonificat adreçat a persones amb certificat de discapacitat +33%. SOU: 15.400 bruts any/ 14 pagues. Més info ref: 307464

COORDINADOR/A DE DISTRIBUCIÓ d'empresa de dispositius mèdics. Registres associats amb les comandes, recepció, emmagatzematge, emisió i enviament de materials, subministres i equips. Revisió de referències, números d'estoc per verificació d'ordres de compra i enviament. Recopilació de dades de fonts (compres, factures, etc). Introducció de dades. Inventari de materials. Informes de producció. Control estat de les ubicacions de materials. Revisar i auditar a la recepció de material. equip, mercaderia i suministres. Més infor ref: 307211

Manteniment programat i no programat d'instal·lacions i equips de treball. Complimentar parts de treball diari del personal de manteniment. Rondes periòdiques de revisió de les instal·lacions i entrega dels informes corresponents. Reparació de paletes EUR averiats. Neteja de la zona. CONTRACTE inicial 3 mesos amb possibilitats d'indefinit. Més info ref: 307208

Xófer de neteja industrial amb permís C+E, CAP. Utilització correcte dels vehicles. Preparació de treballs. Ús correcte dels Epi's. Complimentació de documentació (albarans, partes, permisos de treball, fulles de seguimen, etc). Ús de productes químics, materials de neteja, etc. Ordre i neteja. Més info ref: 307099

Conducció de tràiler a nivell local i esporàdicament a nivell nacional. SOU: 24.296,50 bruts anuals/ 14 pagues. Aportar experiència mínima de 3 anys. Carnet C+E i CAP en vigor. Més info ref: 307700

Conductor de tráiler amb remolc. CONTRACTE inicial 3 mesos prorrogable. SOU: 24.000 bruts anuals/ 12 pagues ruta nacional vendría a la base el lunes. Més info ref: 308222

Gestió administrativa per empresa de subministres a vaixells. Gestió de comandes a través de CMR. Gestió de proveïdors. Seguiment de comandes. Gestió d'incidències. Elaboració d'ofertes per a clients. CONTRACTE inicial 6 mesos prorrogable. SOU: 16.000 bruts anuals. Més info ref: 307731

Borses de treball i ofertes externes

El Laboratori de Referència de Catalunya ubicat al Prat de Llobregat ha obert noves convocatòries per a la contractació de  1 Analista programadors/a d’Interoperabilitat i 2 Analista programadors/es d’Angular. Per a més info : https://www.lrc.cat/ca/treballa-amb-nosaltres/

ACRA ha obert una borsa de treball per a persones que vulguin treballar en l'atenció a les persones grans, especialment personal per a cobrir vacants d'auxiliars de geriatria. No importa la teva edat. Si et manca homologar titulació, si t’has jubilat fa un màxim de dos anys, però creus que pots ser útil i que t’agradaria treballar en el sector. Més informació i inscripcions: 93 414 11 51 | ocupacio@acra.cat | web

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya manté les Borses de treball d’emergència, pots consultar-les aquí i inscriure’t a cada una: https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inic

l’Hospital Clínic de Barcelona necessita incorporar professionals podeu consultar les ofertes aquí:

https://www.clinicbarcelona.org/asistencia/trabaja-con-nosotros/ofertas-de-trabajo

Unió de Pagesos manté la crida que va iniciar el 25 de març i ens han confirmat que cal omplir el formulari i es posaran en contacte amb tu: https://uniopagesos.cat/campanya-agraria-2020/

L’empresa Aigües del Prat ha obert convocatòria per a la creació d’una borsa de treball de peons. Per a més info: https://www.aiguesdelprat.cat/es/ofertes-de-treball